Actueel

Kennisontbijt China

vrijdag 14 september 2018 Rabobank Bollenstreek organiseert een kennisontbijt met als onderwerp: “Handelen op China”. Namens de Rabobank wordt u hiervoor uirgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op: Datum : maandag ... lees verder

Veiligheidsrisico’s door taalbarrière?

donderdag 13 september 2018 Tel mee met Taal is een subsidieregeling die het kabinet in het leven heeft geroepen om de laaggeletterden in Nederland te helpen de Nederlandse taal beter te beheersen. Laaggeletterdheid van ... lees verder

Export narcis via PSI moet vanaf oogst 2019 voldoen aan virusnorm 1%

woensdag 12 september 2018 Hierbij informeren wij u dat de NVWA op basis van de uitkomsten van een survey die dit jaar in narcis is uitgevoerd, besloten heeft dat vanaf oogst 2019 alleen partijen narcis in aanmerking komen ... lees verder

Persbericht Ctgb i.v.m. wijziging gebruiksvoorschriften vanwege EU verbod op buitengebruik neonicotinoiden

woensdag 12 september 2018 Bijgaand treft u een persbericht van het Ctgb aan dat eerder vandaag is gepubliceerd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebruiksvoorschriften naar aanleiding van het EU verbod voor ... lees verder

Plantenpaspoort

woensdag 12 september 2018 Met ingang van14 december 2019 wordt de plantenpaspoortplicht verbreed naar alle ‘plants for planting’. Hierbij treft u een toelichting aan om u te informeren over de consequenties daarvan zodat u... lees verder

Wijzigingen China in toegestane havens voor import van agrarische producten

dinsdag 11 september 2018 Op dit moment is er een Chinese delegatie in Nederland om in het kader van het bilaterale protocol voor lelie en tulp een monitoring uit te voeren van de veldinspecties. De delegatie heeft gemeld ... lees verder

Geen inspecties USDA/APHIS Laborday

maandag 27 augustus 2018 Op maandag 3 september a.s. worden er door de Amerikaanse inspecteurs géén inspecties uitgevoerd in verband met Laborday  lees verder

Meenemen kleine hoeveelheden plantmateriaal naar Japan per 1 oktober niet meer mogelijk

maandag 27 augustus 2018 Het is tot op heden voor consumenten en toeristen toegestaan om kleine hoeveelheden plantmateriaal (b.v een klein aantal bollen in een capper) mee te nemen naar Japan zonder dat deze vergezeld ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

maandag 27 augustus 2018 Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal ... lees verder

Aanpassing verkoopvoorwaarden bloembollen Anthos

vrijdag 17 augustus 2018 Hierbij berichten wij u dat de verkoopvoorwaarden bloembollen van Anthos zijn aangepast. Onder andere zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op sanctieregelgeving en anti-corruptie ... lees verder

Actualisatie Engelstalige factheets over het belang van groen

donderdag 16 augustus 2018 In het kader van het programma De Groene Agenda zijn een vijftal Engelstalige factsheets vernieuwd. Deze factsheets bevatten wetenschappelijk gebaseerde feiten en bronnen over het belang van groen... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 16 augustus 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Actualisatie lijst geregistreerde handelsbedrijven Rusland

maandag 13 augustus 2018 In september zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Rosselkhoznadzor en het ministerie van LNV en de NVWA over het instellen van een bilateraal protocol voor bloembollen, vaste planten en ... lees verder

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor TOELEVERANCIERS plantaardige sector over de nieuwe verplichte lay-out van het plantenpaspoort

vrijdag 10 augustus 2018 Hierbij informeren wij u dat onderstaande uitnodiging door de NVWA is verzonden aan de software- en etiketterings- en pottenbedrijven. Stuur deze uitnodiging gerust door naar bijvoorbeeld uw eigen... lees verder

Informatie bijeenkomst over Plantenpaspoort/Brexit/E-Cert

vrijdag 10 augustus 2018 Op 19 en 20 september organiseert Naktuinbouw bijeenkomsten voor bedrijven over het plantenpaspoort nieuwe stijl. Ook wordt aandacht gegegven aan wat er op bedrijven afkomt in verband met de ... lees verder