Actueel

Naktuinbouw Workshop gebruik e-CertNL

donderdag 17 januari 2019 Begin november hebben wij via een circulaire gepolst of er bij bedrijven belangstelling is voor een workshop over het gebruik van eCertNL. Naar aanleiding daarvan hebben diverse bedrijven zich ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 09 januari 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Deelname boomkwekerijbedrijven aan Vakbeurs Flower Expo Ukraine 2019

dinsdag 08 januari 2019 Van 16 tot 18 april 2019 vindt in Kiev, Oekraïne, de vakbeurs Flower Expo Ukraine 2019 plaats. De Nederlandse Ambassade in Kiev organiseert collectieve deelname, speciaal gericht op de ... lees verder

Onjuiste cao in brief van PAWW

dinsdag 08 januari 2019 Eind vorig jaar heeft Stichting PAWW een brief gestuurd naar werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de verzamel-cao Private Aanvulling WW en WGA-sector Agrarisch, groen en visserij. PAWW... lees verder

India stelt striktere eisen aan gebruik van plastic

maandag 07 januari 2019 Anthos is geïnformeerd over het feit dat in India striktere eisen worden gesteld aan het gebruik van plastic. Dit zal gevolgen hebben voor het gebruik van plastic zakken bij het transport van ... lees verder

Brexit / Meer over Fytosanitaire voorschriften voor handel in een no-deal scenario

maandag 07 januari 2019 In september 2018 hebben wij u informatie toegestuurd die door de Britse regering gepubliceerd is over de mogelijke gevolge als er geen akkoord (no deal-scenario) over Brexit komt. Op 20 december ... lees verder

DHL tarieven 2019

vrijdag 04 januari 2019 Bijgaand zenden wij u de nieuwe DHL tarieven voor 2019 alsmede de zone-indeling voor de leden van Anthos. In de zone-indeling zoekt u het land op waar de zending naar toe gestuurd wordt, u kijkt ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

vrijdag 28 december 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Arbeid diversen

donderdag 20 december 2018 Afspraken loondoorbetaling belangrijke stap vooruit Vandaag hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in Den Haag met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars een pakket aan ... lees verder

EU importverbod voor High Risk Plants per 14 december 2019

donderdag 20 december 2018 Geachte heer/mevrouw, De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op haar website een bericht gepubliceerd om Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden te attenderen op een ... lees verder

2e American Tulip Day in aantocht

donderdag 20 december 2018 Op 2 maart 2019 organiseert Anthos in nauwe samenwerking met iBulb en vertegenwoordigers van Tulpen Promotiefonds Nederland (TPN) de  tweede American Tulip Day op Union Square in San Francisco. De... lees verder

Anthos Inkoopcollectief Energie

donderdag 20 december 2018 Het energiecollectief van Anthos is al jaren actief voor de gezamenlijke inkoop van elektriciteit en aardgas. Door de schaalvergroting en strategische prijsvastlegging profiteren de leden van ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 19 december 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Ledenvergadering Groep Scandinavië wordt gecombineerd met een bezoek aan het KNMI

woensdag 19 december 2018 Bijgaand treft u de agenda voor de ledenvergadering van Groep III (Scandinavië) aan, die zal plaatsvinden op woensdag 9 januari 2019 vanaf 10.00 uur bij het KNMI, Utrechtseweg 297, 3731 GA De ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 13 december 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder