Actueel

Sluitingsdata kantoor Anthos

maandag 20 mei 2019 Op Hemelvaart (30 mei) en 31 mei is het kantoor van Anthos gesloten. Tijdens deze dag kunnen er via het kantoor geen DHL zendingen verstuurd worden. Indien u een zending heeft voor DHL, kunt u die... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 15 mei 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Endangered Species Act / soortnaam op fyto vermelden

dinsdag 14 mei 2019 De NVWA voert morgen een aanpassing door in de landeneisen bloembollen USA. Deze aanpassing houdt verband met de Endangered Species Act van de Verenigde Staten. In de lijst van threatened and ... lees verder

Save the date: Algemene Ledenvergadering

dinsdag 14 mei 2019 Op donderdag 20 juni a.s. (aanvang 10.00 uur) vindt de Algemene Ledenvergadering van Anthos plaats.Tijdens deze vergadering zullen o.a. de voorstellen behandeld worden die betrekking hebben op de ... lees verder

Overleg wijziging handelsvoorwaarden (HBN) met LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten

maandag 13 mei 2019 Afgelopen donderdag vond de eerste overlegronde plaats met vertegenwoordigers van Anthos en de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten over de handelsvoorwaarden boomkwekerij (HBN). Tijdens dit eerste ... lees verder

BKD Vakbericht export lelie Taiwan

vrijdag 10 mei 2019 Ter informatie sturen wij u bijgvoegd BKD vakbericht toe aangaande export van Lelie naar Taiwan. Het vakbericht heeft betrekking op lelies die op basis het bilateraal protocol NL-Taiwan worden ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 08 mei 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Ozon

woensdag 08 mei 2019 Ter informatie sturen wij u hierbij een bericht van de NVWA toe aangaande ‘uitvoering van exportinspecties in bewaarcellen waar Ozon is, of kan worden, toegepast. INSPECTEURS ONWEL GEWORDEN DOOR ... lees verder

Anthos bestuur benoemt Leon Smet en Hendrik Jan Kloosterboer tot secretaris

dinsdag 07 mei 2019 Het Algemeen Bestuur van Anthos heeft haar goedkeuring gegeven aan het voorstel om de heren Leon Smet en Hendrik Jan Kloosterboer te benoemen tot secretaris van Anthos.  Het werkterrein van Leon ... lees verder

Export Taiwan

maandag 06 mei 2019 Op verzoek van het bestuur van Groep V heeft Anthos een brief opgesteld over ons standpunt met betrekking tot de begassing van containers en de acties die wij in verband daarmee hebben ondernomen.... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 02 mei 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 24 april 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Up-date waardplanten lijst Xylella fastidiosa

donderdag 18 april 2019 De Europese Commissue heeft op 11 april een up-date gepubliceerd van de lijst van waardplanten van Xylella fastidiosa (versie 12).  Nieuw toegevoegd zijn:  Amaranthus retroflexus Coprosma repens ... lees verder

Plantenpaspoortplicht wordt eind 2019 verbreed naar alle ‘plants for planting’

woensdag 17 april 2019 Op 12 december 2018 hebben wij u via een circulaire geïnformeerd dat met ingang van 14 december 2019 de nieuwe EU plantgezondheidsverordening in werking treedt. Als gevolg hiervan worden alle ... lees verder

Export narcis Klasse ST met aantekening ‘geschikt voor USA/Canada’ blijft naar de toekomst toch toegestaan

vrijdag 12 april 2019 In aanvulling op de circulaire van 6 december jongstleden kunnen wij u melden dat de NVWA de resultaten van de survey nogmaals tegen het licht heeft gehouden. Conclusie daarvan is dat partijen ... lees verder