Actueel

Nieuwe soorten op de lijst van invasieve soorten / overgangsregeling

donderdag 19 september 2019 In aanvulling op de circulaire van 8 augustus informeren wij u hierbij over de overgangsregeling die van toepassing is voor de soorten die nieuw op de lijst zijn geplaatst. Nieuwe soorten op ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 18 september 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

BKD vakbericht ArMV-checker alleen op verzoek nog toegankelijk

maandag 16 september 2019 Ter informatie sturen wij u een vakbericht toe dat de BKD vandaag verstuurd heeft naar alle geregistreerde bedrijven. Hier downloaden. lees verder

Themabijeenkomst fytosanitaire wet- en regelgeving en markttoegang

donderdag 12 september 2019 Hierbij nodigen wij u uit voor een themabijeenkomst Fytosanitaire wet- en regelgeving en Markttoegang op woensdag 25 september in het Van der Valk Hotel in Houten (Hoofdveste 25). De bijeenkomst ... lees verder

Marktpartijen richten stichting Scheidsgerecht Bloembollensector op

woensdag 11 september 2019 De bloembollensector heeft behoefte aan de mogelijkheid tot snelle rechtspraak door een onafhankelijk arbitrage-instituut met kennis van zaken. Het huidige scheidsgerecht van de KAVB geeft daaraan... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 11 september 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 04 september 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Canada voornemens om WTO notificatie te publiceren voor aanpassing importeisen boktorwaardplanten

maandag 02 september 2019 In aanvulling op de circulaire van 15 augustus aangaande de ‘USDA notice’ tot aanpassing van de wetgeving voor import van boktorwaardplanten, kunnen wij u melden dat ook Canada van plan is om de ... lees verder

BKD Vakbericht aanvragen toetsen en bemonstering via MijnBKD

woensdag 28 augustus 2019 Ter informatie sturen wij u een vakbericht toe dat de BKD vandaag verstuurd heeft naar alle geregistreerde bedrijven. Hier downloaden. lees verder

Heffingsverhoging USA-Canada voor niet-Anthos leden

woensdag 21 augustus 2019 Hierbij berichten wij u dat het bestuur van de Stichting Anthos Noord-Amerika besloten heeft om voor niet-Anthos leden de af te dragen heffing voor de Verenigde Staten en Canada te verhogen. Het ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 21 augustus 2019 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Register Overzicht leveranciers waardplanten Phytophthora ramorum China

woensdag 21 augustus 2019 Indien u boomkwekerijproducten naar China exporteert waarvoor een Phytophthora ramorum bijschrijving op het fytosanitair certificaat vermeld moet worden dan adviseren wij u om uw toeleveranciers ... lees verder

Nieuwe EU Plantgezondheidsverordening

donderdag 15 augustus 2019 Met ingang van 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plant Health Regulation (2016/2031) in werking. De EU wordt een stuk strikter ten aanzien van plantgezondheid, alleen al doordat de ... lees verder

Per 1 september nieuwe eisen voor aanhangende grond bij import in de EU

donderdag 15 augustus 2019 Wij hebben u eerder al gemeld dat per 1 september 2019 nieuwe eisen van toepassing zijn voor aanhangende grond bij import in de EU. Op verzoek van verschillende brancheorganisaties heeft de NVWA ... lees verder

Federal Notice USDA aanpassing wetgeving ALB/CLB

donderdag 15 augustus 2019 Onder verwijzing naar de circulaire van 8 april jongstleden aangaande ‘Export van boktorwaardplanten dikker dan 10 mm naar USA en Canada’’ kunnen wij u hierbij melden dat USDA recentelijk een ... lees verder