Actueel

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

vrijdag 28 april 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Bezoek Franse Landscapers aan Nederland in september

woensdag 26 april 2017 De Nederlandse ambassade in Parijs organiseert in samenwerking met Anthos van 26 t/m 28 september aanstaande een business-to-business bezoek voor grotere Franse Landscapers. Doel van de reis is ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 19 april 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Uitnodiging Regiobijeenkomst Boomkwekerijleden Anthos

woensdag 19 april 2017 Op 3 april jl. hebben wij u onderstaande uitnodiging gestuurd. Diverse leden (boomkwekerij en vaste planten) hebben zich al aangemeld. Wij zouden het op prijs stellen als u zich ook aanmeldt, dan ... lees verder

Factsheets beschikbaar over de waarde van groen! Wetenschappelijke kennis voor ondernemers.

dinsdag 18 april 2017 Anthos participeert in stichting De Groene Stad en is nauw betrokken bij het programma 'De Groene Agenda'. Initiatiefnemers Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research ... lees verder

Toetsing bij import in Zuid Korea

vrijdag 14 april 2017 Zuid Korea voert bij import toetsing uit. Daarvoor hanteert Zuid Korea bijgevoegde lijst. Op de lijst staan een groot aantal bolgewassen en boomkwekerijproducten vermeld. Per product staat ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 13 april 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Anthos voert besprekingen over gevolgen Brexit

dinsdag 11 april 2017 Op woensdag 5 april jl. heeft Anthos samen met enkele Nederlandse zusterorganisaties uit de Nederlandse tuinbouwsector (groente en fruit, aardappelen en uitgangsmateriaal) in Londen besprekingen ... lees verder

Anthos voert besprekingen in Washington over markttoegang voor boomkwekerijproducten

vrijdag 07 april 2017 Anthos heeft op 27 en 28 maart in Washington D.C. overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de American Plant Health Inspection Service (APHIS), de Canadian Food Inspection Agency (CFIA) en het ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 29 maart 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Collectieve inkoopronde elektriciteit en gas 2020

donderdag 23 maart 2017 Het energiecollectief van Anthos is al jaren actief bij de gezamenlijke inkoop van elektriciteit en aardgas. Door de schaalvergroting en strategische prijsvastlegging profiteren de leden van ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 23 maart 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Campagne #kenniskracht in de bloembollengroothandel van start

dinsdag 21 maart 2017 Deze week start in de bloembollengroothandel de campagne #kenniskracht. Doel van deze campagne is de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste ... lees verder

Ervaringen CLIENT Export Bomen en jonge planten

vrijdag 17 maart 2017 Sinds 1 juli 2016 is voor export van boomkwekerijproducten naar derde landen (buiten de EU) door de NVWA het gebruik van CLIENT Export verplicht gesteld. Graag vernemen wij wat uw ervaringen zijn ... lees verder

Evaluatie inspecties Bacterievuurbufferzones 2016 en vooruitblik 2017

vrijdag 17 maart 2017 Enige tijd geleden heeft overleg plaatsgevonden tussen Naktuinbouw, LTO Bomen en Vaste Planten en Anthos. Tijdens het overleg heeft Naktuinbouw een toelichting gegeven op de resultaten van de ... lees verder