Actueel

Exportdag USA/Canada en Verre Oosten vrijdag 29 juni 2018

donderdag 21 juni 2018 Dames, Mijne heren, Zoals gebruikelijk organiseert Anthos voor aanvang van het exportseizoen een exportdag. Deze exportdag is bedoeld voor handelsbedrijven die via het preclearance programma ... lees verder

Voorschotbetaling Handelsreglement wijzigt per 15 september 2018

donderdag 21 juni 2018 In het ledenbericht van 19 juni jl. informeerde wij u over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel. In dit bericht hebben we gemeld dat de wijzigingen... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 21 juni 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Oproep deelname export statistiek Boomkwekerij; nu ook mogelijk op regio of gewasgroep niveau

woensdag 20 juni 2018 De door de Raad voor de Boomkwekerij geïnitieerde exportstatistiek is op verzoek van bedrijven uitgebreid met de mogelijk om naast bedrijfsniveau nu ook per regio of gewasgroep exportstatistieken ... lees verder

Poolstalige factheets De Groene Agenda

woensdag 20 juni 2018 In navolging op de Frans-, Duits- en Engelstalige factsheets over het belang van groen, is ook een Poolse versie verschenen. Deze uitgave, gedaan in het kader van De Groene Stad, is uitsluitend ... lees verder

Gevolen wijziging voorschotbetaling Handelsreglement

dinsdag 19 juni 2018 In de Greenity van 24 mei jl. hebben wij gelezen dat de KAVB enkele wijzigingen heeft doorgevoerd in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel. De wijzigingen zijn drie dagen na voornoemde ... lees verder

Loontabellen cao Bloembollen Groothandel

maandag 18 juni 2018 Hierbijtreft u de loontabellen per 1 juli 2018 aan behorende bij de cao voor de Groothandel in Bloembollen. Aan de tekst van de cao wordt momenteel de laatste hand gelegd. Als de redactiecommissie... lees verder

Akkoord over nieuwe cao Bloembollen Groothandel

vrijdag 15 juni 2018 Anthos en de vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de Groothandel in Bloembollen. De huidige cao loopt op 30 juni af. Na de laatste onderhandelingsronde hebben de... lees verder

Algemene ledenvergadering Anthos

donderdag 14 juni 2018 Op donderdag 21 juni a.s. vindt van 10.00 - 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering van Anthos plaats in Hotel Van der Valk A4 Schiphol, Hoofddorp. De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden. ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 14 juni 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 06 juni 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanmelding door handelsbedrijven en professionele inpakbedrijven om aanspraak te maken op levering van Admire® en Kohinor

dinsdag 05 juni 2018 Op 13 april hebben wij u een circulaire toegestuurd om u aan te melden om in aanmerking te komen op levering van Admire®. Anthos moet volgende week een overzicht van de handelsbedrijven en ... lees verder

Activiteitenverslag 2017

donderdag 31 mei 2018 Het activiteitenverslag 2017 van Anthos staat on-line en is digitaal te vinden op de website van Anthos (bij Organisatie) en direct te openen via deze link: : ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 31 mei 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

vrijdag 25 mei 2018 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder