Actueel

Collectieve inkoopronde elektriciteit en gas 2020

donderdag 23 maart 2017 Het energiecollectief van Anthos is al jaren actief bij de gezamenlijke inkoop van elektriciteit en aardgas. Door de schaalvergroting en strategische prijsvastlegging profiteren de leden van ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 23 maart 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Campagne #kenniskracht in de bloembollengroothandel van start

dinsdag 21 maart 2017 Deze week start in de bloembollengroothandel de campagne #kenniskracht. Doel van deze campagne is de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste ... lees verder

Ervaringen CLIENT Export Bomen en jonge planten

vrijdag 17 maart 2017 Sinds 1 juli 2016 is voor export van boomkwekerijproducten naar derde landen (buiten de EU) door de NVWA het gebruik van CLIENT Export verplicht gesteld. Graag vernemen wij wat uw ervaringen zijn ... lees verder

Evaluatie inspecties Bacterievuurbufferzones 2016 en vooruitblik 2017

vrijdag 17 maart 2017 Enige tijd geleden heeft overleg plaatsgevonden tussen Naktuinbouw, LTO Bomen en Vaste Planten en Anthos. Tijdens het overleg heeft Naktuinbouw een toelichting gegeven op de resultaten van de ... lees verder

Nu geopend: Regeling Internationale Seed Money Projecten

donderdag 16 maart 2017 Seed Money Projecten dienen als opstart (‘seed’) voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector voor innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. Hierbij staat... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 15 maart 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Deelname ondernemers Floriade 2022

dinsdag 07 maart 2017 Op 2 maart jl. gaven Floriade Almere 2022 en Stichting De Groene Stad de aftrap voor de Floriade 2022. Verschillende betrokkenen presenteerden de plannen voor dit tuinbouwevenement. Ondernemers ... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 02 maart 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

lijst van vaste planten telers die zich bij Naktuinbouw hebben aangemeld voor de USA/Canada keuring

vrijdag 24 februari 2017 Onderstaand treft u de link aan naar de website van Naktuionbouw met de lijst van vaste planten telers die zich hebben aangemeld voor de USA/Canada keuring. Alleen vaste planten afkomstig van deze... lees verder

Exportdag USA/Canada en Verre Oosten vrijdag 7 juli 2017

vrijdag 24 februari 2017 Zoals gebruikelijk organiseert Anthos voor aanvang van het exportseizoen een exportdag. Deze exportdag is bedoeld voor handelsbedrijven die via het preclearance programma exporteren naar de ... lees verder

Anthos en KAVB organiseren Fytobreed Ketenoverleg

donderdag 23 februari 2017 Anthos en de KAVB hebben een aanvang gemaakt met een fytobreed-ketenoverleg, waaraan door vertegenwoordigers uit teelt en handel wordt deelgenomen. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de uitkomsten... lees verder

Mogelijke importheffing USA: Anthos voorzitter geeft reactie op Radio 1

donderdag 16 februari 2017 Henk Westerhof was gisteren in de studio van Radio 1 in het programma Een Vandaag. Hij heeft een reactie gegeven op de gevolgen van een mogelijke importheffing waarover in Amerika wordt gesproken.... lees verder

Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

woensdag 15 februari 2017 Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Het volledige overzicht ... lees verder

Aanpassing verkoopvoorwaarden Anthos

woensdag 15 februari 2017 Hierbij berichten wij u dat de verkoopvoorwaarden van Anthos zijn aangepast. De volgende clausule is toegevoegd: Indien in de plant/bloembollen latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een ... lees verder