CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de Groothandel in Bloembollen. Het adviesorgaan voor de onderhandelingsdelegatie is de cao regiegroep die gevormd wordt door een 15-tal ondernemers. Dit zijn bedrijven uit de Noord en de Zuid en kleinere en grote werkgevers. De onderhandelingsdelegatie wordt gevormd door twee of drie ondernemers, de directeur van Anthos en een externe voorzitter.

Laatste nieuws

Campagne #kenniskracht in de bloembollengroothandel van start

dinsdag 21 maart 2017 14:20 Deze week start in de bloembollengroothandel de campagne #kenniskracht. Doel van deze campagne is de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste ... lees verder

Arbeidsmarktonderzoek

dinsdag 06 december 2016 10:39 Doel project: Sociale partners hebben in de cao Groothandel in Bloembollen afgesproken een toekomstvisie te formuleren voor de sectorale arbeidsmarkt. Anthos en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen ... lees verder