CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de Groothandel in Bloembollen. Het adviesorgaan voor de onderhandelingsdelegatie is de cao regiegroep die gevormd wordt door een 15-tal ondernemers. Dit zijn bedrijven uit de Noord en de Zuid en kleinere en grote werkgevers. De onderhandelingsdelegatie wordt gevormd door twee of drie ondernemers, de directeur van Anthos en een externe voorzitter.

Laatste nieuws

Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd in de sector bloembollengroothandel

dinsdag 04 december 2018 15:08 Vanaf 1 januari 2019 kunnen werknemers in de sector bloembollengroothandel gebruik maken van de seniorenregeling. Deelnemen aan de seniorenregeling kan vanaf het moment dat de werknemer nog ... lees verder

Verzekering derde ww-jaar met ingang van 1 januari 2019

dinsdag 04 december 2018 15:07 Samen met een aantal andere agrarische cao’s zijn de cao open teelten en de cao voor de Groothandel in Bloembollen aangemeld bij de verzamel-cao PAWW sector Agrarisch en Groen (1.01). Op 28 ... lees verder

Tekst van de cao voor de Groothandel in Bloembollen

woensdag 01 augustus 2018 15:59 De cao tekst van de cao voor de Groothandel in Bloembollen is beschikbaar. U kunt de tekst HIER downladen en van de website van Anthos <http://www.anthos.org/cao-bollen>. De nieuwe cao heeft een ... lees verder