CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de Groothandel in Bloembollen. Het adviesorgaan voor de onderhandelingsdelegatie is de cao regiegroep die gevormd wordt door een 15-tal ondernemers. Dit zijn bedrijven uit de Noord en de Zuid en kleinere en grote werkgevers. De onderhandelingsdelegatie wordt gevormd door twee of drie ondernemers, de directeur van Anthos en een externe voorzitter.

Laatste nieuws

Loontabellen cao Bloembollen Groothandel

maandag 18 juni 2018 09:36 Hierbijtreft u de loontabellen per 1 juli 2018 aan behorende bij de cao voor de Groothandel in Bloembollen. Aan de tekst van de cao wordt momenteel de laatste hand gelegd. Als de redactiecommissie... lees verder

Akkoord over nieuwe cao Bloembollen Groothandel

vrijdag 15 juni 2018 16:35 Anthos en de vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de Groothandel in Bloembollen. De huidige cao loopt op 30 juni af. Na de laatste onderhandelingsronde hebben de... lees verder

Geen vakantietoeslag over overwerk

woensdag 24 januari 2018 15:04 Met ingang van 1 januari jl. is wettelijk geregeld dat over alle gewerkte uren vakantietoeslag moet worden betaald, dus ook over overuren. Afwijken is alleen nog mogelijk als dat in een cao is ... lees verder