Laatste CAO nieuws

Loontabellen cao Bloembollen Groothandel

maandag 18 juni 2018 09:36 Hierbijtreft u de loontabellen per 1 juli 2018 aan behorende bij de cao voor de Groothandel in Bloembollen. Aan de tekst van de cao wordt momenteel de laatste hand gelegd. Als de redactiecommissie... lees verder

Akkoord over nieuwe cao Bloembollen Groothandel

vrijdag 15 juni 2018 16:35 Anthos en de vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de Groothandel in Bloembollen. De huidige cao loopt op 30 juni af. Na de laatste onderhandelingsronde hebben de... lees verder

Tekst cao open teelten beschikbaar

woensdag 21 maart 2018 09:02 De cao tekst van de cao Open Teelten is beschikbaar. U kunt de tekst downladen van de website van Anthos <http://www.anthos.org/cao-open-teelten>. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 augustus ... lees verder