Laatste CAO nieuws

Tekst van de cao voor de Groothandel in Bloembollen

woensdag 01 augustus 2018 15:59 De cao tekst van de cao voor de Groothandel in Bloembollen is beschikbaar. U kunt de tekst HIER downladen en van de website van Anthos <http://www.anthos.org/cao-bollen>. De nieuwe cao heeft een ... lees verder

Seniorenregeling in bloembollengroothandel 1-1-2019

donderdag 12 juli 2018 13:14 Na overleg met de uitvoeringsinstantie hebben de cao-partijen besloten dat vanaf 1-1-2019 gebruik gemaakt kan worden van de seniorenregeling die is opgenomen in de cao voor de groothandel in ... lees verder

Loontabellen cao Bloembollen Groothandel

maandag 18 juni 2018 09:36 Hierbijtreft u de loontabellen per 1 juli 2018 aan behorende bij de cao voor de Groothandel in Bloembollen. Aan de tekst van de cao wordt momenteel de laatste hand gelegd. Als de redactiecommissie... lees verder