Laatste CAO nieuws

Tekst cao open teelten beschikbaar

woensdag 21 maart 2018 09:02 De cao tekst van de cao Open Teelten is beschikbaar. U kunt de tekst downladen van de website van Anthos <http://www.anthos.org/cao-open-teelten>. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 augustus ... lees verder

Geen vakantietoeslag over overwerk

woensdag 24 januari 2018 15:04 Met ingang van 1 januari jl. is wettelijk geregeld dat over alle gewerkte uren vakantietoeslag moet worden betaald, dus ook over overuren. Afwijken is alleen nog mogelijk als dat in een cao is ... lees verder

Loontabellen cao Open Teelten

donderdag 11 januari 2018 14:37 De besprekingen over de definitieve cao-tekst van het cao boekje voor open teelten vragen meer tijd dan voorzien, de loontabellen per 1 januari 2018 zijn inmiddels wel beschikbaar. Deze kunt u ... lees verder