Douane

De Douane houdt zich niet alleen bezig met het controleren van de invoer van goederen, maar heeft ook een taak bij de controle van goederen die worden uitgevoerd. Ook als u goederen uitvoert, krijgt u met de Douane te maken.

Mogelijk oponthoud containers bij import i.v.m controle op de aanwezigheid van gassen

20-02-2009 Naar aanleiding van een melding van Fenex willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Bij import van containers in Nederlandse havens kunt u mogelijk geconfronteerd worden met oponthoud in verband met de controle op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen. Lees het volledige bericht

Klassieke domproc procedure

08-01-2009 Veel handelsbedrijven, met name in de bloembollensector, maken bij export gebruik van een vereenvoudigde douane procedure voor exportaangifte, de zogenoemde klassieke domiciliëringsprocedure, kortweg domproc. Bedrijven mogen hierbij zelf een stempel zetten op de exportfactuur en hoeven geen (papieren of digitale) uitvoeraangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2009 zal de klassieke domproc komen te vervallen. Vanaf deze datum bent u verplicht om een digitale uitvoeraangifte te doen. Lees het volledige bericht