CAO


Anthos is werkgeverspartij bij de onderstaande drie CAO's

  • CAO voor de Groothandel in Bloembollen
  • CAO Open Teelten
  • CAO Colland

Voor de Groothandel in Bloembollen heeft Anthos een eigen CAO, de andere CAO's komen tot stand in gezamenlijkheid met andere werkgeversorganisaties. De groothandel in boomkwekerijproducten is ondergebracht in de CAO Open Teelten.

In de CAO Colland worden overkoepelende afspraken vastgelegd die op de hele agrarische sector van toepassing zijn. De bedrijfstakfondsen, waarvan het scholingsfonds de bekendste is, zijn hiervan een voorbeeld.

Door een van de twee bovenstaande doorverwijzingen de kiezen komt u direct in het Anthos dossier van de betreffende CAO.