Medewerkers


Het team van Anthos bestaat uit 7 medewerkers en de voorzitter, Henk Westerhof (totaal ruim 7 FTE). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de vertaling van het beleid, dat door het bestuur en ledenvergadering is vastgesteld, naar de verschillende activiteiten van Anthos. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de individuele dienstverlening aan leden. Ook wordt het secretariaat en de administratie gevoerd van de aan Anthos gelieerde Stichtingen en de Raad voor de Boomkwekerij, het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Bond van Boomkwekers en Anthos.

 


Mr. Henk Westerhof

Functie    :
Voorzitter

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Alfons Zwetsloot

Functie    : Directeur

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Ing. Leon Smet

Functie   : Secretaris Boomkwekerij

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Ir. Hendrik Jan Kloosterboer

Functie    : Secretaris Fytosanitaire zaken

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Patricia Elings

Functie    : Directie Secretaresse

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Monique Langeveld

Functie    : Secretariaatsmedewerkster

Telefoon : 0252 - 535 080 (via centrale)

E-mail     :

 


Annet Reurink

Financiële administratie

Telefoon : 0252 - 535 093

E-mail     :

 


Ineke Moolenaar

Incasso, debiteureninformatie en verkoopvoorwaarden

Betalingsbureau Zweden

Telefoon : 0252 - 535 091

E-mail     :