PRA Bolivia

De NVWA heeft van de Plantenziektenkundige Dienst van Bolivia het verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor een Pest Risk Analysis (PRA) voor een drietal bolgewassen: Oxalis, Begonia en Hippeastrum.

Om vast te stellen of er prioriteit gegeven moet worden aan het opstellen van de PRA informatie wil de NVWA graag eerst weten of er interesse is om de genoemde bolgewassen naar Bolivia te exporteren. Indien dit het geval is, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan het secretariaat van Anthos.


Archief