Japan

Actueel

Tracking & Tracing op basis van Naktuinbouw Partijnummer vaste planten, Freesia en Nerine bij export naar derde landen en bij intern EU verkeer

donderdag 28 februari 2019 15:38 De afgelopen tijd heeft het secretariaat van Anthos van diverse kanten het signaal ontvangen dat er nog de nodige onduidelijkheid bestaat over het gebruik, maar vooral het nut en de noodzaak, van ... lees verder

Verplicht gebruik van KR-full bij export naar aantal exportbestemmingen

maandag 18 februari 2019 08:09 Hierbij informeren wij u dat met ingang van 1 juli 2019 voor export van bloembollen naar China, Japan, Taiwan, Colombia en Peru verplicht gebruik gemaakt moet worden van Ketenregister-full ... lees verder

Handouts van de exportdag

donderdag 26 juli 2018 14:56 Hierbij ontvangt u de hand-outs van de exportdag (Preclearance programma USA/Canada en export Verre Oosten) die op 19 juni jongstleden heeft plaatsgevonden. lees verder

Japan / ‘agressief snot’ hyacint

woensdag 04 juli 2018 13:12 De NVWA is er door de Japanse Plantenziektenkundige Dienst (MAFF) op gewezen dat ze het afgelopen exportseizoen in hyacint zes keer ‘agressief snot’ (Dickeya solani) hebben aangetroffen. Naar ... lees verder

Zendingen geweigerd door Japan vanwege ontbrekende bijschrijving op Frans EU communicatiedocument

donderdag 21 december 2017 12:05 Via diverse handelsbedrijven heeft Anthos signalen ontvangen die erop duiden dat het ontbreken van de bijschrijving ‘The bulbs have been inspected in conformity with the special quarantine ... lees verder