Anthos vertegenwoordigt wereldwijd de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten

 
 
 

Extra Algemene Ledenvergadering Anthos

woensdag 26 juli 2017 09:00

Namens het Algemeen Bestuur nodig ik u hierbij uit voor een extra Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 26 juli a.s. (aanvang: 09.00 uur) ten kantore van Anthos.

Extra Algemene Ledenvergadering Anthos

Dames, Mijne heren,

Namens het Algemeen Bestuur nodig ik u hierbij uit voor een extra Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 26 juli a.s. (aanvang: 09.00 uur) ten kantore van Anthos.

De reden dat het bestuur deze ledenvergadering uitschrijft hangt samen met de wens van de toekomstige bewoner van het naburige pand aan de Weeresteinstraat 8 om een deel van de tuin van Anthos te kopen.

Bij het herinrichten van de kantoortuin van Anthos is het betreffende deel van de tuin niet meegenomen omdat toen al bekend was dat er interesse voor bestond. Voor Anthos betekende dit minder kosten voor het aanleggen van de tuin en in de jaren daarna minder kosten voor tuinonderhoud. Nu er een serieuze koper is voor het ongebruikte deel van de tuin (van circa 150m2) is er ook zicht op de eenmalige baten van de verkoop.

In de statuten van Anthos is geregeld dat het Algemeen Bestuur alleen met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering bevoegd is tot het sluiten van overeenkomsten tot het vervreemden van registergoederen. In de extra Algemene Ledenvergadering zal om deze goedkeuring worden gevraagd. Mocht u een nadere toelichting willen ontvangen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de voorzitter of ondergetekende.

Verder verzoeken wij u ons door terugzending van het bijgesloten antwoordformulier te laten weten of wij wel of niet op uw komst kunnen rekenen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat voor de vergadering alleen bovenstaand onderwerp geagendeerd zal worden. De agenda ziet er dan ook als volgt uit: 

  1. Opening
  2. Voorstel tot verkoop perceel grond
  3. Sluiting 

In afwachting van uw reacties, verblijven wij,

 A.Zwetsloot, directeur

« Terug