Organisatie

Anthos is de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. De organisatie behartigt hun belangen in binnen- en buitenland en treedt op als hun algemeen vertegenwoordiger in besturen en tal van overlegstructuren . De organisatie is opgericht op 4 februari 1900 en bij de viering van het 100-jarige jubileum is door Hare Majesteit Koningin Beatrix het predicaat Koninklijk aan de vereniging toegekend.

Anthos wordt bestuurd door ondernemers, die actief zijn in de verschillende besturen en commissies van de organisatie en het beleid wordt uitgevoerd door 12 medewerkers die allen werkzaam zijn op het secretariaat van de vereniging, dat gevestigd is aan de Weeresteinstraat 10 te Hillegom. De bij Anthos aangesloten bedrijven vertegenwoordigen plm. 85% van de wereldhandel in bloembollen en plm. 60% van de handel in de boomkwekerijsector.

Anthos staat voor

• Proactieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal;
• Een gezamenlijk economisch belang met een omzet van 1,2 miljard euro;
• Ondersteuning door deskundige, eigen medewerkers;
• Een invloedrijke stem en professioneel gesprekspartner namens de leden;
• Vertegenwoordiging in tal van externe besturen, commissies en adviesorganen;
• Gezamenlijke productpromotie;
• Gezamenlijke aanpak van fytosanitaire handelsbelemmeringen.