Rusland

Actueel

Rusland pre-shipment keuringen op plantaardig materiaal stopgezet en NVWA biedt duidelijkheid omtrent te volgen fytosanitaire eisen van de EAEU-landen

donderdag 01 augustus 2019 13:06 Rusland inspecties Recentelijk heeft de Europese Commissie in Moskou besprekingen gevoerd met een delegatie van Rosselkhoznadzor, de Russische Plantenziektenkundige Dienst (PD). Daar is onder meer... lees verder

Rosselkhoznadzor bezoekt Nederlandse bloembollensector

dinsdag 16 juli 2019 14:53 Van 8 t/m 12 juli heeft een delegatie van de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) een bezoek afgelegd aan de Nederlandse bloembollensector. Doel daarvan was om zich te laten ... lees verder

Inspecties door Rusland inspecteurs op uitnodiging van bedrijven

donderdag 13 juni 2019 09:44 Van de NVWA hebben wij een schrijven ontvangen waarin een uiteenzetting wordt gegeven over de te volgen procedures en risico's indien bedrijven ervoor kiezen om zelf Russische inspecteurs uit te ... lees verder

verzoek Russische importeur aan Rosselkhoznadzor om producten te mogen importeren / lijst van goedgekeurde bedrijven

vrijdag 28 september 2018 16:02 In aanvulling op eerder verstuurde circulaires over Decree 128 d.d. 18 juli, 30 juli en 9 augustus informeren wij u over de procedure die een Russische importeur moet volgen als hij bloembollen ... lees verder

Actualisatie lijst geregistreerde handelsbedrijven Rusland

maandag 13 augustus 2018 10:14 In september zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Rosselkhoznadzor en het ministerie van LNV en de NVWA over het instellen van een bilateraal protocol voor bloembollen, vaste planten en ... lees verder

Russische PD vraagt om informatie over zendingen bloembollen en vaste planten!

donderdag 09 augustus 2018 12:53 Eerder hebben wij u bericht dat voor dit exportseizoen de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) afziet van het uitvoeren van fytosanitaire inspecties bij Nederlandse ... lees verder

Dit exportseizoen géén Russische inspecties in Nederland

dinsdag 31 juli 2018 08:14 We kunnen u hierbij berichten dat van Rosselkhoznadzor een reactie is ontvangen op de eerder door Nederland verstuurde brief waarin bezwaar is aangetekend tegen hun voornemen om in Nederland ... lees verder

Russische Federatie – Decree 128 – import bloembollen en vaste planten

donderdag 19 juli 2018 11:26 Hierbij sturen wij u een Engelse vertaling toe van het bericht dat wij u gisteren hebben toegestuurd aangaande de Russische Federatie / Decreet 128. lees verder

URGENT - Russische Federatie – Decree 128 – import bloembollen en vaste planten

woensdag 18 juli 2018 15:45 De Plantenziektenkundige Dienst van de Russische Federatie (Rosselhoznadzor) heeft op 8 februari 2018 een decreet uitgevaardigd voor ‘plants for planting’ op grond waarvan de productielocatie of ... lees verder

Aanpassing intensiteit exportinspectie Rusland

woensdag 18 oktober 2017 16:34 Anthos heeft bij de NVWA het verzoek ingediend om voor bloembollen en boomkwekerijproducten de huidige intensiteit van de exportinspectie voor Rusland (50% en twee weken geldig) aan te passen en ... lees verder