Rusland

Actueel

verzoek Russische importeur aan Rosselkhoznadzor om producten te mogen importeren / lijst van goedgekeurde bedrijven

vrijdag 28 september 2018 16:02 In aanvulling op eerder verstuurde circulaires over Decree 128 d.d. 18 juli, 30 juli en 9 augustus informeren wij u over de procedure die een Russische importeur moet volgen als hij bloembollen ... lees verder

Actualisatie lijst geregistreerde handelsbedrijven Rusland

maandag 13 augustus 2018 10:14 In september zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Rosselkhoznadzor en het ministerie van LNV en de NVWA over het instellen van een bilateraal protocol voor bloembollen, vaste planten en ... lees verder

Russische PD vraagt om informatie over zendingen bloembollen en vaste planten!

donderdag 09 augustus 2018 12:53 Eerder hebben wij u bericht dat voor dit exportseizoen de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) afziet van het uitvoeren van fytosanitaire inspecties bij Nederlandse ... lees verder

Dit exportseizoen géén Russische inspecties in Nederland

dinsdag 31 juli 2018 08:14 We kunnen u hierbij berichten dat van Rosselkhoznadzor een reactie is ontvangen op de eerder door Nederland verstuurde brief waarin bezwaar is aangetekend tegen hun voornemen om in Nederland ... lees verder

Russische Federatie – Decree 128 – import bloembollen en vaste planten

donderdag 19 juli 2018 11:26 Hierbij sturen wij u een Engelse vertaling toe van het bericht dat wij u gisteren hebben toegestuurd aangaande de Russische Federatie / Decreet 128. lees verder

URGENT - Russische Federatie – Decree 128 – import bloembollen en vaste planten

woensdag 18 juli 2018 15:45 De Plantenziektenkundige Dienst van de Russische Federatie (Rosselhoznadzor) heeft op 8 februari 2018 een decreet uitgevaardigd voor ‘plants for planting’ op grond waarvan de productielocatie of ... lees verder

Aanpassing intensiteit exportinspectie Rusland

woensdag 18 oktober 2017 16:34 Anthos heeft bij de NVWA het verzoek ingediend om voor bloembollen en boomkwekerijproducten de huidige intensiteit van de exportinspectie voor Rusland (50% en twee weken geldig) aan te passen en ... lees verder

Landeneisen bloembollen Russische Federatie versie 2.2

woensdag 26 juli 2017 10:14 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de landeneisen aan voor de Russische Federatie. Er is een aanpassing doorgevoerd bij de bijschrijving die vermeld moet worden op het fytosanitair ... lees verder

aanpassing fytosanitaire wetgeving RUSLAND, WIT-RUSLAND, KAZACHSTAN, ARMENIE en KIRGIZIE

dinsdag 04 juli 2017 15:48 Geachte heer/mevrouw, Wij willen u erop attenderen dat de NVWA bericht heeft ontvangen dat per 1 juli de fytosanitaire wetgeving voor export van alle planten en plantaardige producten naar ... lees verder

Export boomkwekerijproducten naar Rusland

maandag 08 mei 2017 10:36 Voor export van boomkwekerijproducten naar Rusland geldt al enkele jaren een importstop. Sinds vorig jaar biedt Rusland de mogelijkheid dat boomkwekerijproducten naar Rusland mogen worden ... lees verder