Scholing & EVC

Ontwikkelscan
Hoe zorgt de ondernemer van vandaag dat hij/ zij ook over 2 jaar voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers in dienst heeft? Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers leidt tot meer efficiëntie, betere kwaliteit en een grotere motivatie. Dit zijn belangrijke succesfactoren voor ieder bedrijf. Met de ontwikkelscan kunnen leidinggevenden en medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan opstellen om doorgroei en verbetering van het functioneren van medewerkers concreet te maken. Dit ontwikkelplan kan, waar nodig, ingevuld worden met specifieke cursussen.

Subsidie
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. U kunt bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie aanvragen voor uw werknemers voor het volgen van cursussen. Werknemers kunnen dit ook zelf aanvragen. Een andere mogelijkheid voor werkgevers is dat zij in bepaalde sectoren een subsidie kunnen ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.