Scholingsconsulent

Voor de boomkwekerijsector

Piet Verhoeven is sinds 2002 de allereerste scholingsconsulent. Hij vindt de term scholingsconsulent wat discutabel. 'Het impliceert dat het alleen om scholing gaat, maar gesprekken met ondernemers gaan breder dan alleen over opleiding en kennis.'

De scholingsconsulent boom- en vaste plantenteelt gaat planmatig te werk. 'Ik begin met het achterhalen waar knelpunten op een bedrijf zitten. Ook kijk ik naar de toekomst. Vervolgens komt aan de orde waar kennis bijgespijkerd kan worden en of bijvoorbeeld een cursus nodig is.'

'Vroeger hielden docenten nog weleens lange monologen, maar leren is tegenwoordig niet meer zo saai. Vaak is het lesaanbod interactiever, waarbij je leert van elkaars ervaringen. Het tweerichtingsverkeer maakt het leuk. Bovendien vinden lessen ook regelmatig plaats op bedrijven.'

Meer informatie over leren in de boomkwekerij, www.talentboom.nl

Filmpjes Wel eens afgevraagd hoe uzelf of uw medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen? Drie verschillende boomkwekers vertellen elk op You Tube in 5 minuten hoe zij met behulp van een scholingsconsulent meer rendement hebben kunnen halen uit hun medewerkers.