Stichtingen

Als op specifieke markten structureel extra activiteiten worden ontplooid, wordt de financiering daarvan ondergebracht in een afzonderlijke Stichting. De deelnemers betalen en bepalen de activiteiten en het beleid. De uitvoering wordt verzorgd door het secretariaat van Anthos. De activiteiten van de Stichtingen hebben onder meer betrekking op markttoegang (fytosanitaire zaken) en productpromotie. 

Stichting Afzetbevordering USA/Canada (ABBUC)

Stichting Promotiefonds Scandinavië (SPS)

Stichting Promotiefonds Noord Amerika

Stichting Promotiefonds Japan (SPJ)

Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH)