Verenigd Koninkrijk

Actueel

Anthos voert besprekingen over gevolgen Brexit

dinsdag 11 april 2017 16:45 Op woensdag 5 april jl. heeft Anthos samen met enkele Nederlandse zusterorganisaties uit de Nederlandse tuinbouwsector (groente en fruit, aardappelen en uitgangsmateriaal) in Londen besprekingen ... lees verder

DEFRA staat export NL platanen naar VK weer toe

woensdag 30 april 2014 14:40 Hierbij melden wij u dat DEFRA aan de NVWA heeft laten weten dat zij de door Nederland gehanteerde systematiek voor de Pest Free Area met betrekking tot Platanen erkennen. Dit betekent dat export ... lees verder

Export platanen VK

vrijdag 14 maart 2014 14:55 Op dit moment is export van Nederlandse platanen naar het VK niet toegestaan omdat niet verklaard kan worden dat de platanen afkomstig zijn uit een gebied dat vrij bevonden is van Ceratocystis ... lees verder

Fytosanitaire eisen Engeland / aanvulling op circulaire van 8 november

donderdag 16 januari 2014 15:43 Op 8 november hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe fytosanitaire regelgeving die Engeland heeft afgekondigd voor Platanus, Castanea en Pinus. Indien aan deze fytosanitaire eisen voldaan kan ... lees verder

overleg met NVWA over fytosanitaire eisen VK mbt platanen en tamme kastanje

donderdag 16 januari 2014 15:42 Op verzoek van Anthos heeft op 18 november jongstleden overleg plaatsgevonden met de NVWA, Naktuinbouw en de LTO vakgroep Bomen en vaste planten over de fytosanitaire eisen die Engeland met ingang... lees verder