Voor u actief in

De voorzitter en medewerkers van Anthos vertegenwoordigen de organisatie in tal van externe overlegstructuren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het belang van de leden. Anthos is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR)

Greenport Holland 

Bestuur  Bestuur
   

CAO, Arbeid en Scholing

Kwaliteitsaangelegenheden

CAO voor de Groothandel in Bloembollen Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
Werkgeverscommissie Boomkwekerij Naktuinbouw
CAO voor de Open Teelten Regiegroep Stichting Keurmerk Bloembollen Holland
Sectoradviescommittee Colland
Bestuur Bollenacademie  
Regiegroep Anthos Academy  
   

ICT en Logistiek

Milieu

Bestuur Stichting Edibulb Mileuplatform Bloembollen
Bestuur Stichting Varb
Adviesraad Floricode
Projectgroep CLIËNT Export  
Bestuur Stichting Utilysys
   

Overige

 Overige

Commissie Handelsreglement  Commissie Hulpmaterialen
Kamer van Koophandel  Kwaliteitsnormencommissie
Stichting Vakbeurs  European Nurserystock Association (ENA)
Klankbordgroep Bloembollen en bomen  EFNA
Sectorplatform Bloembollen  Raad voor de Boomkwekerij