Stichting Anthos Noord-Amerika

In 1951 is het Preclearance Programma voor bloembollen en vaste planten in werking getreden. Dat is gebaseerd op een overeenkomst tussen Anthos, de United States Department of Agriculture/ American Plant Health Inspection Service (USDA/APHIS), de Canadian Food Inspection Agency (CFIA) en het Ministerie van Economische Zaken/de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Op grond van dit programma worden alle bloembollen en vaste planten die naar de Verenigde Staten (VS) en Canada worden geëxporteerd door inspecteurs van USDA/APHIS, CFIA en de NVWA/Bloembollenkeuringsdienst geïnspecteerd om vast te stellen of die aan de eisen voldoen die beide landen stellen ten aanzien van de gezondheid van het product. De feitelijke import- en exportinspectie vindt in Nederland plaats, waardoor zendingen bij aankomst in de VS en Canada geen importinspecties meer ondergaan. De inspectieprocedures en alle producteisen zijn vastgelegd in het Netherlands Dormant Perennials and Flower Bulbs Preclearance Program Workplan.

Het jaarlijkse budget voor het Preclearance Programma (0,8 mln. euro) wordt gefinancierd door een heffing die de exporteurs op de VS en Canada afdragen aan de Stichting Afzetbevordering USA/Canada, die bestuurlijk gelieerd is aan Anthos.

Bestuur

T. Langeveld (Gebr. Langeveld B.V.)
D. v.d. Linden (Van Zijverden B.V.)
M. Broekhuizen (A. Frijlink & Zn. Export B.V.)
S. Ruigrok (Ruigrok  Flowerbulbs B.V.)
F. v.d. Weijden (Van den Bos Flowerbulbs B.V.)
R. Mulder (Unex Inc.)
F. Kneppers (Zabo Plant B.V.)
Q. v.d. Berg (TotalGreen Holland N.V.)
P. Elstgeest (Jansen's Overseas B.V.)
E. Bakker (Tuberbulb Export B.V.)