Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit het Bestuur Bloembollen en het Bestuur Boomkwekerijproducten. Het AB vergadert viermaal per jaar en het is verantwoordelijk voor het vaststellen van het strategische en financiële beleid van de vereniging. Het Bestuur Bloembollen en het Bestuur Boomkwekerijproducten zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de hun betreffende sectoren. Al deze besturen leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar wordt gehouden. 

Bestuur Bloembollen 

Bestuur Boomkwekerijproducten

Mr. H. Westerhof (vz) (Anthos) Mr. H. Westerhof (vz) (Anthos)
J.P.W. Boot (vv) (C.S. Weijers & Zn. B.V.) J.P. de Vries (vv) (Boot & Dart)
Mw. A.M. van der Drift (Kébol B.V.) R. Bogaards (Coop. Rosaco)
G.J. Klumpenhouwer (Florex B.V.) F. Faassen (Bart Faassen Tegelen)
W. van der Kooij (De Jong Lelies B.V.) J. Stolker (Avaxa Plants)
R.F. Schrama (Fred de Meulder Export B.V.) J. Vink (Pelgrum Vink Materialen B.V.)
H.J.L. van der Veldt (Breck Holland B.V.) F. van Wezel (Plant Market B.V.)
J.J. Uittenbogaard (Jac. Uittenbogaard & Zn. B.V.)