Executive Club

Anthos heeft in 2009 en structuuronderzoek uit laten voeren door Berenschot. Doel daarvan was om het rendement van de handel te verbeteren en de professionaliteit bij de handelsbedrijven te verbeteren. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport Focus op Kansen. Met belangstellende bedrijven is de Executive Club gevormd, die eenmaal per kwartaal bijeenkomt. In een ontspannen sfeer wordt geluisterd naar gastsprekers, vinden groepsdiscussies plaats en worden de mogelijkheden ter versterking van hun positie in de markt met de deelnemers onderzocht.