India

Actueel

Export van in peat moss verpakte lelies naar India

woensdag 22 oktober 2014 15:04 Op 9 oktober jl. vond in New-Delhi een bilateraal fytosanitair overleg plaats van het ministerie van EZ met de hoogste fytosanitaire autoriteiten van het Indiase centrale ministerie van landbouw ... lees verder

India peat moss lelie oogst 2013

donderdag 28 augustus 2014 12:13 In aanvulling op de landeneisen bloembollen India (versie 1.6 d.d. 19-08-14, zie bijlage) melden wij u hierbij dat de peat moss bijschrijving ook gebruikt mag worden voor export van lelies “oogst ... lees verder

India - Peat Moss - NL certificeert voorlopig weer

dinsdag 11 maart 2014 14:58 Hierbij melden wij u dat de NVWA, op dringend verzoek van Anthos, besloten heeft om weer fytosanitaire certificaten af te geven voor export van - in Peat Moss verpakte – lelies naar India. Dit ... lees verder

India - Peat Moss - RHP

donderdag 06 maart 2014 15:07 In aanvulling op de circulaire van 28 februari jl. kan ik u melden dat de NVWA op verzoek van Anthos bij India het voorstel heeft ingediend om voor zendingen met lelies verpakt in Peat Moss een ... lees verder

India - Peat Moss

vrijdag 28 februari 2014 15:09 Hierbij berichten wij u dat de Indiase Plantenziektenkundige Dienst aan de NVWA heeft laten weten dat zij strikt vasthouden aan de eisen voor Peat Moss, zoals die in de Indiase fytosanitaire ... lees verder