BKD lotnummers en/of partijnummers Naktuinbouw die niet meer geschikt zijn voor PSI export

donderdag 03 september 2020 11:59

Hierbij informeren wij u dat onderstaande Naktuinbouw partijnummer(s) vaste planten en/of BKD lotnummer(s) bloembollen niet meer geschikt zijn voor export via het Preclearance Programma naar de Verenigde Staten en Canada.

Reden daarvoor is dat tijdens de TEAM inspectie in partijen van deze lotnummers nematoden (Ditylenchus dipsaci, D. destructor of Aphelenchoides (A. subtenuis, A. ritzemabosi, A. fragariae)) of Pratylenchus fallax zijn aangetroffen. Dit is bevestigd middels een diagnostisch onderzoek.

Op basis van de afspraken in het Workplan geldt dat indien in een partij de hiervoor genoemde nematoden worden aangetroffen het gehele lotnummer vervalt voor export naar USA en Canada.

Door het TEAM zijn de volgende BKD lotnummers en/of Naktuinbouw partijnummers afgekeurd:

NECTAROSCORDUM  SICULUM SUBSP BULGARICUM         023945

« Terug