India - Peat Moss - NL certificeert voorlopig weer

dinsdag 11 maart 2014 14:58

Hierbij melden wij u dat de NVWA, op dringend verzoek van Anthos, besloten heeft om weer fytosanitaire certificaten af te geven voor export van - in Peat Moss verpakte – lelies naar India. Dit echter wel voor eigen risico van de exporteur.

De afgelopen dagen heeft de NVWA vergeefs getracht in contact te komen met de Plantenziektenkundige Dienst van India om tot afspraken te komen over het door Nederland ingediende voorstel om te certificeren op basis van RHP gecertificeerde Peat Moss.

De NVWA heeft besloten om weer te certificeren gezien de nijpende situatie voor de handelsbedrijven om zendingen tijdig te kunnen versturen en op basis van het feit dat de handel bereid is het risico te nemen dat zendingen bij aankomst in India kunnen worden geweigerd.

Er zal voorlopig gecertificeerd worden, op dezelfde wijze als de afgelopen jaren, dus zonder specifieke bijschrijving voor Peat Moss. Dit met nadrukkelijk de kanttekening dat:

• exporteurs het risico lopen dat de zending wordt geweigerd en dat de overheid niets kan betekenen indien dit het geval is;
• dat de NVWA in geval van notificaties uit India vanwege het niet voldoen aan de eisen m.b.t. Peat Moss  zal moeten stoppen met certificeren.

De NVWA past de landeneisen voor India vandaag aan conform bovenstaande. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

« Terug