India - Peat Moss

vrijdag 28 februari 2014 15:09

Hierbij berichten wij u dat de Indiase Plantenziektenkundige Dienst aan de NVWA heeft laten weten dat zij strikt vasthouden aan de eisen voor Peat Moss, zoals die in de Indiase fytosanitaire regelgeving zijn opgenomen. De Indiase importeur dient te beschikken over een import permit voor Peat Moss. Daarin staat de eis dat Peat Moss behandeld moet zijn met methylbromide of dat er een equivalente behandeling moet zijn toegepast, en dat dit als bijschrijving op het fytosanitaire certificaat vermeld moet worden.

Op basis van deze melding worden er door de BKD met onmiddellijke ingang geen fytosanitaire certificaten meer afgegeven voor bloembollen die in Peat Moss verpakt zijn. De Indiase autoriteiten hebben de NVWA wel laten weten dat zij coulant om zullen gaan met zendingen die al onderweg zijn, en dat deze gewoon worden toegelaten.

De NVWA zal komende week verdere gesprekken voeren met de Indiase Plantenziektenkundige Dienst om te onderzoeken of op alternatieve wijze aan de gevraagde garanties tegemoet kan worden gekomen. Ook zal besproken worden hoe met oogst 2014 aan deze eis voldaan kan worden. Om de NVWA van input te voorzien in deze gesprekken verneem ik van de handelsbedrijven die actief zijn op India graag hoeveel zendingen er nog ingepland stonden om te versturen. De hieronder staande Engelstalige tekst kunt u gebruiken om uw importeur te informeren.

The NPPO of India has informed the Dutch NPPO that they will strictly enforce the rules regarding Peat Moss as stated in the PQ-order of India. This means that the importer needs to apply for an import permit. The permit requires that the Peat Moss has been treated with methylbromide or an equivalent treatment and that this must be declared on the phytosanitary certificate by the NPPO of the country of Origin. India will only make an exception for shipments that are currently underway. According to the Dutch NPPO  they will be allowed to enter India. As a consequence of this situation the Dutch NPPO, with immediate effect, will no longer issue a phytosanitary certificate for flowerbulbs packed in Peat Moss because it is not possible to meet the requirements of India for Peat Moss.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

« Terug