Nieuw Zeeland / Hyacint

woensdag 10 augustus 2016 16:31

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u dat Nieuw Zeeland bij de NVWA informatie heeft opgevraagd over de mate van voorkomen van Dickeya solani (syn. Erwinia chrysanthemi) in Hyacint.
Deze bacterie heeft in Nieuw Zeeland de Q-status. De NVWA geeft fytosanitaire certificaten af voor partijen die op basis van exportinspectie visueel vrij zijn.

Naar verwachting zal Nieuw Zeeland binnenkomende partijen nadrukkelijk inspecteren en wij adviseren u daar rekening mee te houden en uitsluitend partijen te versturen die vrij zijn van Dickeya solani.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Anthos

H.J. Kloosterboer,
Secretaris Fytosanitaire zaken

« Terug