Korea/Taiwan/Vietnam

Actueel

Nieuw bilateraal protocol voor lelie overeen gekomen met Zuid-Korea

maandag 26 oktober 2020 13:55 Begin Oktober hebben wij u geïnformeerd dat er overeenstemming met Zuid Korea is bereikt over een nieuw bilateraal protocol voor lelie. Zuid Korea heeft de NVWA laten weten dat ze hun wetgeving ... lees verder

Ketenregister / Lelie Teeltgeschiktheid Taiwan

maandag 26 oktober 2020 11:54 Hierbij informeren wij u over de werkwijze van de BKD om de teeltgeschikte partijen lelie voor Taiwan in Ketenregister zichtbaar te maken.  Op basis van het bilaterale protocol met Taiwan moeten ... lees verder

Nieuw bilateraal protocol voor lelie overeen gekomen met Zuid-Korea

maandag 05 oktober 2020 09:54 Met Zuid Korea is overeenstemming bereikt over een hernieuwd bilateraal protocol voor lelies. Dit is van toepassing met ingang van ‘Oogst 2020’. Belangrijk onderdeel van het protocol is dat Korea ... lees verder

BKD Vakbericht export lelie Taiwan

vrijdag 10 mei 2019 13:33 Ter informatie sturen wij u bijgvoegd BKD vakbericht toe aangaande export van Lelie naar Taiwan. Het vakbericht heeft betrekking op lelies die op basis het bilateraal protocol NL-Taiwan worden ... lees verder

Export Taiwan

maandag 06 mei 2019 16:40 Op verzoek van het bestuur van Groep V heeft Anthos een brief opgesteld over ons standpunt met betrekking tot de begassing van containers en de acties die wij in verband daarmee hebben ondernomen.... lees verder