Noord en Zuid Amerika

Verenigde Staten (VS)

De VS is de grootste exportmarkt voor bloembollen en een belangrijke markt voor vaste planten. Jaarlijks worden er meer dan 1 miljard bloembollen en 45 mln. vaste planten naartoe geëxporteerd. Het succes van de VS hangt nauw samen met de bilaterale afspraken die in 1951 tussen Nederland en de VS zijn gemaakt binnen het kader van het pre clearance programma, waarin alle eisen op het gebied van plantgezondheid zijn vastgelegd en waarin de inspectieprocedures beschreven staan. De exporteurs op de VS hebben in 1965 een eigen onderzoeksprogramma opgestart dat gericht is op de kwaliteitsverbetering van bloembollen, bolbloemen en vaste planten. Dit Flower Bulb Research Program wordt uitgevoerd op Cornell University in Ithaca. Ter bevordering van de verkopen van bolbloemen en bloembollen richting consument investeren de bedrijven in grootschalige promotiecampagnes, die door iBulb worden uitgevoerd. De export van boomkwekerijproducten is gering in omvang en dat is vooral het gevolg van de stringente fytosanitaire eisen die het land stelt aan de verschillende productgroepen, terwijl voor een groot aantal producten ook een importverbod geldt. De vondst van de boktor in Boskoop heeft die lijst alleen maar langer gemaakt.

Canada

Canada is een stabiele afzetmarkt voor bloembollen en vaste planten. In totaal worden er jaarlijks zo’n 250 mln. stuks bloembollen en plm. 4 mln. vaste planten naar dit land geëxporteerd. Ook die producten worden onder het pre clearance programma geëxporteerd. Lange tijd bestond daarvoor een bilaterale afspraak tussen Nederland en Canada, maar inmiddels is dit programma volledig geharmoniseerd met het Amerikaanse. Ook de promotieprogramma’s voor de VS richten zich op de Canadese markt. Canada hanteert voor boomkwekerijproducten strikte eisen, waardoor de export zich op een relatief laag niveau bevindt.