Organisatie

Anthos is de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. De organisatie behartigt hun belangen in binnen- en buitenland en treedt op als hun algemeen vertegenwoordiger in besturen en tal van overlegstructuren . De organisatie is opgericht op 4 februari 1900 en bij de viering van het 100-jarige jubileum is door Hare Majesteit Koningin Beatrix het predicaat Koninklijk aan de vereniging toegekend.

Anthos wordt bestuurd door ondernemers, die actief zijn in de verschillende besturen en commissies van de organisatie en het beleid wordt uitgevoerd door 12 medewerkers die allen werkzaam zijn op het secretariaat van de vereniging, dat gevestigd is aan de Weeresteinstraat 10 te Hillegom. De bij Anthos aangesloten bedrijven vertegenwoordigen plm. 85% van de wereldhandel in bloembollen en plm. 60% van de handel in de boomkwekerijsector.

Anthos staat voor

• Proactieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal;
• Een gezamenlijk economisch belang met een omzet van 1,2 miljard euro;
• Ondersteuning door deskundige, eigen medewerkers;
• Een invloedrijke stem en professioneel gesprekspartner namens de leden;
• Vertegenwoordiging in tal van externe besturen, commissies en adviesorganen;
• Gezamenlijke productpromotie;
• Gezamenlijke aanpak van fytosanitaire handelsbelemmeringen.

Verenigingslogo Royal Anthos

Het lidmaatschap van Anthos geeft het recht het ledenlogo te gebruiken. Als organisatie zorgen wij er samen met de leden voor dat de sector nationaal en internationaal wordt gepositioneerd en het sectorimago wordt versterkt. Een sterke en goed gepositioneerde sector draagt uiteindelijk actief bij aan het succes van individuele ondernemingen. Leden worden van harte uitgenodigd het logo waar mogelijk uit te dragen.
Het verenigingslogo kunt u op uw website, briefpapier of op een ander communicatiemiddel naar keuze plaatsen. Het logo kunt u hieronder downloaden.

Royal Anthos logo in EPS
Royal Anthos logo in JPG