Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren kunnen werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid via www.werkenaanmorgen.nl. Deze site hoort bij het gelijknamige programma dat door Stigas is ontwikkeld in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen. De site geeft informatie, een overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit Stigas, en biedt de mogelijkheid om zelf scans te doen en een afspraak te maken met een adviseur. Het programma Werken aan morgen helpt werkgevers en werknemers om langer gezond en productief te kunnen doorwerken.

Vitaliteitsscans
Op www.werkenaanmorgen.nl kunnen bedrijven zelf in kaart brengen wat ze al doen voor de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers, waar nog kansen voor verbetering liggen, en wat een volgende stap kan zijn. Werknemers kunnen een zelfscan doen. Deze geeft inzicht in de huidige gezondheid en vitaliteit, een prognose van hoe dit over vijf jaar zal zijn, en tips om de gezondheid en vitaliteit te vergroten.

Bedrijfsaanpak
Elk bedrijf is uniek. En vraagt dus om een eigen aanpak. Bedrijven die met de inzetbaarheid van hun medewerkers aan de slag willen, kunnen samen met een Stigasadviseur op zoek gaan naar de juiste route. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna worden de volgende stappen voor het bedrijf en de medewerkers bepaald. Het resultaat is een inzetbaarheidsplan voor het bedrijf, met mogelijke maatregelen op het gebied van preventie, gezondheid, vitaliteit en personeelsbeleid.

Gezondheidsbus op het bedrijf
Bedrijven met meer dan acht medewerkers kunnen de Stigas Gezondheidsbus laten langskomen voor een gezondheidscheck. De medewerkers worden onderzocht en krijgen een persoonlijk advies om eventueel geconstateerde klachten aan te pakken.

Waarom werken aan morgen?
De pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. De financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid komen steeds meer op de schouders van werkgevers en werknemers te liggen. De uitdaging is hoe gezond en productief aan het werk te blijven. De huidige tijd vraagt meer dan ooit om bedrijven en werknemers die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat kan alleen met vitale bedrijven met duurzaam inzetbare medewerkers.

Niet ingewikkeld
Werken aan vitaliteit en inzetbaarheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zeker niet als dat stap voor stap, weloverwogen en met een deskundige partner gebeurt. De filosofie van Stigas is simpel: breng in kaart wat er goed gaat en bouw dat uit. Dit maakt dat bedrijven vandaag al kunnen beginnen. Oriënteren, scans invullen, de Stigas Gezondheidsbus bestellen of een afspraak maken met een adviseur; het kan allemaal op www.werkenaanmorgen.nl.

Geen kosten - dankzij subsidie Sectorplan Agrarisch & Groen
Werken aan morgen wordt in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen gesubsidieerd door onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Colland. Dit maakt dat werkgevers en werknemers gratis aan de activiteiten kunnen deelnemen.