Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Bloembollen en Vaste Planten

In de Anthos inkoopvoorwaarden voor bloembollen en vaste planten zijn ingaande 1 november 2019 twee wijzigingen doorgevoerd. In artikel 16 lid 1 wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. In artikel 16 lid 2. is opgenomen dat geschillen worden beslecht door middel van arbitrage door het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector

 Inkoopvoorwaarden Boomkwekerijproducten

De voorwaarden zijn direct in PDF te downloaden. Wilt u een versie in Word ontvangen, neem dan even contact op met het secretariaat van Atnhos.