Partijenlijst Japan

Wij wijzen u erop dat zolang de officiele goedkeuring nog niet is verstrekt door de Japanse PD,  u zelf het risico draagt voor verzending van partijen die eventueel niet worden goedgekeurd.  Wij attenderen u er op dat de definitief goedgekeurde lijst kan afwijken van de eerder gepubliceerde  lijst. Certificaten voor luchtvrachtzendingen zullen niet eerder worden gewaarmerkt dan op het moment  waarop de definitieve goedkeuring vanuit Japan is verkregen.

Log In

   
   

 

 Ook via de volgende link kunt u de partijenlijsten voor Japan inzien/downloaden: Japanlijsten.