Japan

Stichting AnthosJapan (promotie)

Ter stimulering van de afzet van lelies in Japan is een extra heffing geïntroduceerd, die door de Stichting Anthos Japan wordt geïncasseerd. Doel van deze stichting is de gelden bij de deelnemende bedrijven te collecteren, financiële verantwoording af te dragen richting deelnemers, als ook zorg te dragen voor een adequate financiering van het promotieprogramma dat voor de lelie in Japan wordt ontwikkeld. 

Stichting Anthos Japan (fytosanitair)

Deze stichting incasseert een extra heffing ter financiering van activiteiten met betrekking tot markttoegang van bloembollen in Japan. Voor de export van bloembollen naar Japan is sinds medio jaren ‘80 een bilateraal protocol tussen Nederland en Japan van toepassing. Zonder dit protocol zouden de bloembollen in Japan in quarantaine opgeplant moeten worden.

Op basis van het protocol moeten partijen in Nederland gekeurd worden conform de normen van de daartoe ingestelde Japanklasse. Tijdens het groeiseizoen komen jaarlijks twee inspecteurs van de Japanse Plantenziektenkundige Dienst enkele weken naar Nederland (zowel bij de voorjaarsbloeiers als bij de zomerbloeiers) om mee te lopen met inspecteurs van de BKD en Naktuinbouw om de wijze waarop de veldinspecties worden uitgevoerd te monitoren. Op basis van de bevindingen tijdens de monitoring wordt uiteindelijk vastgesteld welke cultivars en lotnummers daadwerkelijk naar Japan mogen worden geëxporteerd. Anthos publiceert hiertoe de lotnummerlijsten. 

Het bilaterale protocol is het fundament onder de bloembollenexport naar Japan. De kosten die met de Japansystematiek gemoeid zijn, moeten worden betaald door het bedrijfsleven.

Bestuur

H. Westerhof (Anthos)
J. de Wit (Jan de Wit & Zn. B.V.)
E. van Zanten (P.F. Onings B.V.)
H. Damen (Van Zanten Flowerbulbs B.V.)