Noord Amerika

In 2007 heeft het bestuur van de Amerikaanse landengroep van Anthos het initiatief genomen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afzet in de droogverkoop in de Noord Amerikaanse markt. Daarvoor is een marktonderzoek uitgevoerd door het Amerikaanse bureau Knowledge Networks. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een aantal Amerikaanse marketing bureaus gevraagd een nieuwe marketing strategie te ontwikkelen ter ondersteuning van de verkopen richting consument. Na een zeer zorgvuldige selectieprocedure is de uiteindelijke keuze gevallen op het bureau Woodbine. Dat heeft een nieuwe strategie ontwikkeld die zich richt op de consument en de retailers in de Verenigde Staten en Canada. 

Voor de financiering van het plan dragen de deelnemende exporteurs een extra heffing af aan de stichting.

Bestuur

H. Westerhof (Anthos)
L. Kapiteyn (Kapiteyn B.V.)
T. Langeveld (Gebr. Langeveld B.V.)
N. Slot (Mantel Holland B.V.)
D. v.d. Linden (Van Zijverden B.V.).