Rusland

Actueel

Russische vertaling Protocol & Handleiding Cliëntenonderzoek beschikbaar

maandag 17 januari 2022 13:08 Op 8 december jl. heeft Anthos een webinar georganiseerd over derde betalingen in relatie tot de export van bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland. Daarop is door Proximities Risk ... lees verder

Export van boomkwekerijproducten naar Rusland

donderdag 11 februari 2021 13:10 Voor export van boomkwekerijproducten naar Rusland heeft het ministerie van LNV naar alle waarschijnlijkheid komende week overleg met Rosselkhoznadzor met betrekking tot de afgifte van import ... lees verder

Export van boomkwekerijproducten naar Rusland

dinsdag 01 december 2020 16:48 Er geldt in Rusland een importstop voor boomkwekerijproducten. De afgelopen jaren heeft een aantal bedrijven echter wel kunnen exporteren op basis van een erkenning van hun bedrijf door ... lees verder

Export van dahlia naar Rusland / afgifte import permit

dinsdag 14 januari 2020 13:12 De NVWA heeft van Rosselkhoznadzor de melding ontvangen dat import permits voor Dahlia (rhizomes) pas afgegeven kunnen worden als Russische inspecteurs in Nederland het betreffende materiaal ... lees verder

LNV nodigt Rosselkhoznadzor niet uit voor bedrijfsinspecties

donderdag 19 december 2019 10:27 Het Ministerie van LNV heeft aan Anthos gemeld geen gehoor te geven aan het gedane verzoek om toch inspecteurs van Rosselkhoznadzor uit te nodigen voor het uitvoeren van bedrijfsinspecties. De ... lees verder

Anthos verzoekt ministerie van LNV in te stemmen met uitvoering van bedrijfsinspecties in Nederland door Rosselkhoznadzor

donderdag 05 december 2019 14:25 Anthos heeft samen met de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen het ministerie van LNV verzocht om de Russische Plantenziektenkundige Dienst weer toe te staan om inspecties uit te ... lees verder

Rusland pre-shipment keuringen op plantaardig materiaal stopgezet en NVWA biedt duidelijkheid omtrent te volgen fytosanitaire eisen van de EAEU-landen

donderdag 01 augustus 2019 13:06 Rusland inspecties Recentelijk heeft de Europese Commissie in Moskou besprekingen gevoerd met een delegatie van Rosselkhoznadzor, de Russische Plantenziektenkundige Dienst (PD). Daar is onder meer... lees verder

Rosselkhoznadzor bezoekt Nederlandse bloembollensector

dinsdag 16 juli 2019 14:53 Van 8 t/m 12 juli heeft een delegatie van de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) een bezoek afgelegd aan de Nederlandse bloembollensector. Doel daarvan was om zich te laten ... lees verder

Inspecties door Rusland inspecteurs op uitnodiging van bedrijven

donderdag 13 juni 2019 09:44 Van de NVWA hebben wij een schrijven ontvangen waarin een uiteenzetting wordt gegeven over de te volgen procedures en risico's indien bedrijven ervoor kiezen om zelf Russische inspecteurs uit te ... lees verder

verzoek Russische importeur aan Rosselkhoznadzor om producten te mogen importeren / lijst van goedgekeurde bedrijven

vrijdag 28 september 2018 16:02 In aanvulling op eerder verstuurde circulaires over Decree 128 d.d. 18 juli, 30 juli en 9 augustus informeren wij u over de procedure die een Russische importeur moet volgen als hij bloembollen ... lees verder