Rusland

Actueel

Export van dahlia naar Rusland / afgifte import permit

dinsdag 14 januari 2020 13:12 De NVWA heeft van Rosselkhoznadzor de melding ontvangen dat import permits voor Dahlia (rhizomes) pas afgegeven kunnen worden als Russische inspecteurs in Nederland het betreffende materiaal ... lees verder

LNV nodigt Rosselkhoznadzor niet uit voor bedrijfsinspecties

donderdag 19 december 2019 10:27 Het Ministerie van LNV heeft aan Anthos gemeld geen gehoor te geven aan het gedane verzoek om toch inspecteurs van Rosselkhoznadzor uit te nodigen voor het uitvoeren van bedrijfsinspecties. De ... lees verder

Anthos verzoekt ministerie van LNV in te stemmen met uitvoering van bedrijfsinspecties in Nederland door Rosselkhoznadzor

donderdag 05 december 2019 14:25 Anthos heeft samen met de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen het ministerie van LNV verzocht om de Russische Plantenziektenkundige Dienst weer toe te staan om inspecties uit te ... lees verder

Rusland pre-shipment keuringen op plantaardig materiaal stopgezet en NVWA biedt duidelijkheid omtrent te volgen fytosanitaire eisen van de EAEU-landen

donderdag 01 augustus 2019 13:06 Rusland inspecties Recentelijk heeft de Europese Commissie in Moskou besprekingen gevoerd met een delegatie van Rosselkhoznadzor, de Russische Plantenziektenkundige Dienst (PD). Daar is onder meer... lees verder

Rosselkhoznadzor bezoekt Nederlandse bloembollensector

dinsdag 16 juli 2019 14:53 Van 8 t/m 12 juli heeft een delegatie van de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) een bezoek afgelegd aan de Nederlandse bloembollensector. Doel daarvan was om zich te laten ... lees verder

Inspecties door Rusland inspecteurs op uitnodiging van bedrijven

donderdag 13 juni 2019 09:44 Van de NVWA hebben wij een schrijven ontvangen waarin een uiteenzetting wordt gegeven over de te volgen procedures en risico's indien bedrijven ervoor kiezen om zelf Russische inspecteurs uit te ... lees verder

verzoek Russische importeur aan Rosselkhoznadzor om producten te mogen importeren / lijst van goedgekeurde bedrijven

vrijdag 28 september 2018 16:02 In aanvulling op eerder verstuurde circulaires over Decree 128 d.d. 18 juli, 30 juli en 9 augustus informeren wij u over de procedure die een Russische importeur moet volgen als hij bloembollen ... lees verder

Actualisatie lijst geregistreerde handelsbedrijven Rusland

maandag 13 augustus 2018 10:14 In september zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Rosselkhoznadzor en het ministerie van LNV en de NVWA over het instellen van een bilateraal protocol voor bloembollen, vaste planten en ... lees verder

Russische PD vraagt om informatie over zendingen bloembollen en vaste planten!

donderdag 09 augustus 2018 12:53 Eerder hebben wij u bericht dat voor dit exportseizoen de Russische Plantenziektenkundige Dienst (Rosselkhoznadzor) afziet van het uitvoeren van fytosanitaire inspecties bij Nederlandse ... lees verder

Dit exportseizoen géén Russische inspecties in Nederland

dinsdag 31 juli 2018 08:14 We kunnen u hierbij berichten dat van Rosselkhoznadzor een reactie is ontvangen op de eerder door Nederland verstuurde brief waarin bezwaar is aangetekend tegen hun voornemen om in Nederland ... lees verder