SeniorenContact

In 1998 werd op initiatief van de heer Bonne Ruys gestart met “De Werkgroep Oprichting Seniorenconvent BGBB (Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten)”.

Deze werkgroep heeft toen bestaan uit de volgende personen: de heren B. Ruys, G.C. Schiebroek, F.P. de Jong, P. Vermeulen, A.J.H. Veldhuyzen van Zanten en R.B. van Waveren. Mevrouw M.A. Mentink – Heshusius was de eerste secretaris/notulist van het SeniorenContact i.o.

De eerste bijeenkomst of bespreking vond plaats op 7 mei 1998 ten kantore van de BGBB te Hillegom. Hierna volgden nog 3 bijeenkomsten/besprekingen en wel op 22 mei, op 23 juli en op 4 september. De officiële oprichtingsvergadering vond plaats op vrijdag 9 oktober 1998 om 14.00 uur in “Hotel Toor” te Alphen aan den Rijn.

De eerste vergadering van het SeniorenContact, nu met de nieuwe leden, was op 4 november 1998 in Restaurant “Het Bonte Schort” te Aalsmeer met als voorzitter de heer Bonne Ruys en Mevrouw Mimi Mentink – Heshusius als secretaris/notulist.

Pas enkele jaren na de oprichting werd besloten ook de echtgenotes/partners van de leden uit te nodigen voor de vergaderingen en bezoeken.

Bestuur

H. Pannebakker, voorzitter
H. Korver, penningmeester
N. Zandbergen, secretaris