Stichtingen

Als op specifieke markten structureel extra activiteiten worden ontplooid, wordt de financiering daarvan ondergebracht in een afzonderlijke Stichting. De deelnemers betalen en bepalen de activiteiten en het beleid. De uitvoering wordt verzorgd door het secretariaat van Anthos. De activiteiten van de Stichtingen hebben onder meer betrekking op markttoegang (fytosanitaire zaken) en productpromotie. 

Stichting Anthos Noord Amerika

Stichting Anthos Scandinavië

Stichting Anthos Japan

Stichting Promotiefonds Noord Amerika

Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH)