USA/Canada

Actueel

Leliecampagne in de VS gaat van start!

maandag 10 augustus 2020 12:33 Met de inzet van een Europese subsidie ontwikkelt Anthos een promotiecampagne die de verkopen van bloembollen en bolbloemen moet stimuleren. In nauwe samenwerking met het Amerikaanse PR-bureau, de... lees verder

Uitbreiding pre clearance Inspecties in De Noord

vrijdag 17 juli 2020 11:08 Op verzoek van het bedrijfsleven heeft Anthos overlegd met USDA APHIS om te bezien of in de komende drie weken gedurende alle werkdagen pre clearance inspecties uitgevoerd kunnen worden bij de in ... lees verder

Stand van zaken Ketenregister en Preclearance programma

maandag 18 mei 2020 13:07 Hierbij informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het gebruik van Ketenregister in relatie tot het preclearance programma voor USA en Canada. De afgelopen periode is een applicatie ... lees verder

EU promotiecampagne VS

donderdag 30 april 2020 14:37 In deze onzekere tijden waarin het coronavirus onze dagelijks leven beheerst, zouden we bijna vergeten dat Anthos eerder dit jaar is aangevangen met de uitvoering van een promotiecampagne die de ... lees verder

Export van aantal waardplanten ALB/CLB > 10 mm naar Canada weer mogelijk

dinsdag 10 december 2019 16:38 Hierbij melden wij u dat Canada op basis van de eerder gepubliceerde WTO notificatie import van een aantal ALB/CLB waardplanten dikker dan 10 millimeter uit een aantal EU lidstaten weer toestaat. ... lees verder

Canada voornemens om WTO notificatie te publiceren voor aanpassing importeisen boktorwaardplanten

maandag 02 september 2019 12:22 In aanvulling op de circulaire van 15 augustus aangaande de ‘USDA notice’ tot aanpassing van de wetgeving voor import van boktorwaardplanten, kunnen wij u melden dat ook Canada van plan is om de ... lees verder

Heffingsverhoging USA-Canada voor niet-Anthos leden

woensdag 21 augustus 2019 15:08 Hierbij berichten wij u dat het bestuur van de Stichting Anthos Noord-Amerika besloten heeft om voor niet-Anthos leden de af te dragen heffing voor de Verenigde Staten en Canada te verhogen. Het ... lees verder

Federal Notice USDA aanpassing wetgeving ALB/CLB

donderdag 15 augustus 2019 12:52 Onder verwijzing naar de circulaire van 8 april jongstleden aangaande ‘Export van boktorwaardplanten dikker dan 10 mm naar USA en Canada’’ kunnen wij u hierbij melden dat USDA recentelijk een ... lees verder

GEEN EXPORTDAG 2019

woensdag 12 juni 2019 14:18 De afgelopen jaren werd door Anthos voor aanvang van het exportseizoen een exportdag georganiseerd. Deze was bedoeld voor handelsbedrijven die via het preclearance programma exporteren naar de ... lees verder

Endangered Species Act / soortnaam op fyto vermelden

dinsdag 14 mei 2019 12:08 De NVWA voert morgen een aanpassing door in de landeneisen bloembollen USA. Deze aanpassing houdt verband met de Endangered Species Act van de Verenigde Staten. In de lijst van threatened and ... lees verder