Verenigd Koninkrijk

Actueel

Tarieven import inspectie VK

maandag 28 juni 2021 11:17 Ter informatie sturen wij u hierbij een link toe naar een website van DEFRA met een overzicht van de tarieven die het VK sinds 1 juni hanteert voor importinspecties. In de bijlage treft u een ... lees verder

New dates for SPS imports from the EU for pre-notification and Border Control Posts

woensdag 17 maart 2021 12:16 Op 11 maart heeft de Engelse overheid een nieuwe ‘timetable’ gepresenteerd  ten aanzien van het uitvoeren van import inspecties aan de grens.  Volgens de oorspronkelijke planning kan de import ... lees verder

Aanbrengen VK plantenpaspoort in EU lidstaat toegestaan tot 30 juni 2022

donderdag 11 maart 2021 14:42 Hierbij informeren wij u dat het VK de termijn dat het VK plantenpaspoort al in een EU lidstaat mag worden aangebracht, heeft verlengd tot 30 juni 2022. Voor meer informatie zie de volgende link: ... lees verder

EU plantenpaspoort biedt garantiestelling voor Xylella eis VK dat product geteeld is in een vrij gebied

woensdag 03 maart 2021 14:51 De afgelopen week heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van LNV, NVWA, Naktuinbouw en Anthos over de aangescherpte eisen van het VK voor Xylella waardplanten. Zojuist heeft... lees verder

Aanvulling op circulaire van 18 februari / Aanscherping fytosanitaire eisen VK voor waardplanten van Xylella fastidiosa

vrijdag 26 februari 2021 17:11 In de circulaire van 18 februari jongstleden hebben wij u geïnformeerd dat het VK met ingang van 4 maart aanstaande de eisen voor waardplanten van Xylella fastidiosa aanscherpt. Daarin hebben wij ... lees verder