West en Oost Europa

West Europa

Historisch gezien is West Europa voor de bloembollen- en de boomkweekrijsector een belangrijke afzetmarkt. De West Europese landen nemen zo’n 45% van de totale bloembollenafzet voor hun rekening, terwijl hun marktaandeel voor de boomkwekerijsector maar liefsts 85% bedraagt. Duitsland is voor beide sectoren de koploper, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de vier Scandinavische landen en Italië. In de belangrijkste Europese markten, incl. Nederland, voert iBulb voor de verkoop van bloembollen richting consument en de institutionele markt grootschalige promotiecampagnes uit. Een deel van de bloembollen die naar deze landen verstuurd wordt, is bestemd voor de bloemproductie door professionele gebruikers, die uit de geleverde bollen de bolbloemen produceren. Om hun te ondersteunen in hun verkopen richting detailhandel en consument, worden promotie activiteiten uitgevoerd, die zich richten op de kracht van het lokaal geproduceerde product. In de vier Scandinavische landen wordt daarvoor op vrijwillige basis door de exporteurs en hun afnemers jaarlijks 0,5 mln. euro betaald aan de Stichting Promotiefonds Scandinavië. Om de emotionele en economische toegevoegde waarde van groen te benadrukken, voert iVerde namens de boomkwekerijsector nationaal en internationaal de regie bij het uitdragen van die boodschap. Daarin wordt ook nauw samengewerkt met FloraHolland en iBulb.

Oost Europa

Enkele Oost Europese markten maken voor de bloembollen- en de boomkwekerijsector een stormachtige ontwikkeling door. Rusland en Polen zijn daarin de koplopers. Voor de Russische markt geldt oplettendheid voor wat betreft de na te leven spelregels, die soms aan snelle veranderingen onderhevig zijn. Bedrijven kunnen alleen naar Rusland exporteren, indien zij vermeld staan op de Rusland lijst, die voor de bloembollen- en de boomkwekerijsector door Anthos tweejaarlijks wordt geactualiseerd. Promotioneel worden de belangrijkste landen ook bewerkt door iBulb om het gebruik van bloembollen en bolbloemen te stimuleren.