Plantgezondheid

Kennisontwikkeling op het gebied van plantgezondheid is belangrijk voor ondernemers in de bloembollen- en boomkwekerijsector. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met verschillende onderzoeksinstituten zoals WUR, PPO-Lisse en Proeftuin Zwaagdijk. Anthos laat daarnaast het Flower Bulb Research Program uitvoeren op Cornell University dat zich richt op het gebruik van bloembollen en vaste planten in de Noord Amerikaanse markt.

De bloembollenhandelsbedrijven reserveren via iBulb jaarlijks een bedrag van 0,3 miljoen euro dat ingezet wordt voor technisch (product) onderzoek. Dit wordt ingezet voor het helpen oplossen van vraagstukken die de handel raken en die voornamelijk een relatie hebben met fytosanitaire vraagstukken. Het Flower Bulb Research Program wordt gefinancierd door de exporteurs op de Noord Amerikaanse markt.

De bedrijven in de boomkwekerijsector beschikken niet over een gezamenlijk onderzoeksbudget en dat betekent dat het onderzoek in die sector voornamelijk door (groepen van) individuele bedrijven wordt aangestuurd en gefinancierd. 

Collectief loopt nog t/m 2017 het Innovatieprogramma Boomkwekerij; één van de laatste projecten waarvoor via het Productschap Tuinbouw sectorgelden beschikbaar zijn gesteld. In dit project werkt Anthos binnen de Raad voor de Boomkwekerij samen met de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten. Doel van het project is om innovaties die op de drempel van toepassing in de praktijk staan het laatste duwtje in de rug te geven. Meer informatie vindt u op : https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/themas/innovatieprogramma/