CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de Groothandel in Bloembollen. Het adviesorgaan voor de onderhandelingsdelegatie is de cao regiegroep die gevormd wordt door een 15-tal ondernemers. Dit zijn bedrijven uit de Noord en de Zuid en kleinere en grote werkgevers. De onderhandelingsdelegatie wordt gevormd door twee of drie ondernemers, de directeur van Anthos en een externe voorzitter.

Laatste nieuws

Digitaal CAO boekje voor de groothandel in bloembollen

dinsdag 26 oktober 2021 11:28 Het cao boekje voor de groothandel in bloembollen verschijnt deze keer digitaal, in Portable Document Format (PDF). Dit format is op ieder scherm en apparaat goed te lezen en (o.a. via de website ... lees verder

Loontabellen cao voor de groothandel in bloembollen

vrijdag 23 juli 2021 11:48 De Loontabellen behorende bij de nieuwe cao voor de groothandel in bloembollen zijn doorgerekend en door alle partijen akkoord bevonden. Aan de cao-tekst wordt de laatste hand gelegd. De ... lees verder

CAO voor de Groothandel in Bloembollen

woensdag 14 juli 2021 16:52 FNV en CNV hebben Anthos laten weten dat de achterban van beide vakbonden heeft ingestemd met het eindbod van werkgevers. Dit betekent dat er definitief overeenstemming is over de nieuwe cao voor ... lees verder