CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de Groothandel in Bloembollen. Het adviesorgaan voor de onderhandelingsdelegatie is de cao regiegroep die gevormd wordt door een 15-tal ondernemers. Dit zijn bedrijven uit de Noord en de Zuid en kleinere en grote werkgevers. De onderhandelingsdelegatie wordt gevormd door twee of drie ondernemers, de directeur van Anthos en een externe voorzitter.

Laatste nieuws

Enquête verlengen PAWW: het woord is aan de werknemers

woensdag 01 juni 2022 09:32 De PAWW heeft een looptijd van vijf jaar. Deze loopt in oktober af. De werknemers in de cao’s Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Groothandel Bloembollen mogen hun mening geven over ... lees verder

Enquête PAWW komt eraan

dinsdag 12 april 2022 09:54 Sinds 1 januari 2019 heeft de overheid de duur van uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid verkort van maximaal drie naar maximaal twee jaar. Om dat op te vangen hebben werkgevers en... lees verder

Digitaal CAO boekje voor de groothandel in bloembollen

dinsdag 26 oktober 2021 11:28 Het cao boekje voor de groothandel in bloembollen verschijnt deze keer digitaal, in Portable Document Format (PDF). Dit format is op ieder scherm en apparaat goed te lezen en (o.a. via de website ... lees verder