Thema's

Markttoegang

Ongeveer 60% van de bloembollen wordt afgezet in derde landen en 40% binnen Europa. De boomkwekerijproducten worden voornamelijk afzet op de Europese markt (85%). 

Lees verder

Onderzoek

Kennisontwikkeling op het gebied van plantgezondheid is belangrijk voor ondernemers in de bloembollen- en boomkwekerijsector.

Lees verder

Afzetbevordering

Afzetbevordering is van groot belang om het gebruik van bloembollen, bollen op pot en bolbloemen door de consument en de retailhandel te stimuleren. 

Lees verder

CAO en Arbeid

Als werkgeversorganisatie sluit Royal Anthos in overleg met vakbond FNV en CNV Vakmensen de CAO voor de groothandel in Bloembollen af. Voor de boomkwekerijsector is Royal Anthos betrokken bij de onderhandelingen over de CAO Open Teelten. 

Lees verder

Duurzaamheid en kwaliteit

De groothandelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten worden in toenemende mate door hun afnemers geconfronteerd met de vraag naar duurzaam geproduceerde producten. 

Lees verder

Digitalisering

De informatiebehoefte in de handelsketen neemt toe en aan de betrouwbaarheid worden hoge eisen gesteld. Om hieraan de te kunnen voldoen is digitalisering van informatie in de handelsketen onontbeerlijk. 

Lees verder
Sluiten