Markttoegang

Markttoegang

Voor de afzet van bloembollen en boomkwekerijproducten is het van het allergrootste belang dat er werkbare spelregels zijn in relatie tot de gezondheid van het product en de wijze waarop de export- en importinspecties worden ingericht. Voor de landen behorende tot de Europese Unie zijn daarover in Europees verband uniforme afspraken gemaakt, waardoor de gewassen vrij binnen de unie kunnen worden afgezet. Anders is het bij de export naar niet-EU landen. Als met individuele landen geen goede afspraken zijn gemaakt, loopt het bedrijfsleven grote (financiële) risico’s; zendingen kunnen bij binnenkomst worden afgekeurd als ze niet voldoen aan de gezondheidseisen die het betreffende land aan een product stelt.

In de behandeling van vragen op het gebied van markttoegang is Royal Anthos voor de bloembollen- en boomkwekerijsector het aanspreekpunt van het ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast werken we nauw samen met de producentenorganisaties (KAVB en LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen), de keuringsdiensten (BKD en Naktuinbouw) en de NVWA. Een goede samenwerking in de keten op het gebied van markttoegang is van belang, ook omdat importerende landen steeds meer garanties eisen ten aanzien van de gezondheid van producten. Dit raakt de teeltfase.

In dossiers die handelen over markttoegang, hanteert Royal Anthos als uitgangspunt dat afspraken met derde landen praktisch en economisch werkbaar moeten zijn voor het bedrijfsleven in alle schakels van de keten. Om die reden zijn er zowel voor de boomkwekerij-, als de bloembollensector, commissies samengesteld met ondernemers die de beleidsmatige koers in de verschillende dossiers bepalen. Royal Anthos hecht een groot belang aan solide afspraken met derde landen, die – afhankelijk van het exportbelang – uit kunnen monden in bilaterale protocollen, zoals die er zijn voor:

Bloembollen en vaste planten: Verenigde Staten en Canada

  • Tulp en lelie: China
  • Diverse bolgewassen: Japan
  • Lelie: Taiwan en Zuid-Korea. 

Actueel

Sluiten