Digitalisering

De informatiebehoefte van afnemers, overheden en consumenten neemt toe en aan de betrouwbaarheid van die informatie worden hoge(re) eisen gesteld. Alleen door digitalisering zal de sector in staat zijn hieraan te voldoen. Anthos heeft in de bloembollen­sector een centrale rol verworven en in de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen, zoals de ontwikkeling en implementatie van Ketenregister, het organiseren en faciliteren van een passende digitale infrastructuur voor de bloembollensector en het professionaliseren van sectorstandaarden voor coderingen van producten en productkenmerken.

Actueel

Sluiten