Onderzoek

De bij Royal Anthos aangesloten bloembollenhandelsbedrijven beschikken over een onderzoeksbudget van 250.000 euro. Dit gaat vooral naar onderzoeksprojecten die belangrijk zijn voor de afzet van bloembollen, maar ook naar projecten die de bloembollenketen als geheel raken. Deze laatste categorie heeft vaak betrekking op duurzame productie en verwerking. Royal Anthos heeft een onderzoekscommissie bestaande uit ondernemers uit alle afzetsegmenten. Deze commissie stelt het programma vast en beslist over de toe te kennen budgetten.

De exporteurs van bloembollen en vaste planten op Noord-Amerika financieren uit het budget van de Stichting Anthos Noord-Amerika een onderzoeksprogramma, genaamd het Flower Bulb Research Program.

De boomkwekerijleden hebben geen gezamenlijk onderzoeksbudget. Wel zijn er bedrijven die binnen Anthos gezamenlijk bepaalde projecten financieren. Die zijn vooral gericht op het versterken van de innovatiekracht van de betreffende bedrijven. Voor een wetenschappelijke onderbouwing van het gedachtegoed van de Groene Stad is Royal Anthos in samenwerking met Stichting De Groene Stad nauw betrokken bij onderzoeksprojecten die de meerwaarde van groen onderstrepen, o.a. in relatie tot wonen, werken, klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Die onderzoeksresultaten worden in meerdere talen gepubliceerd in zogenaamde factsheets en vormen de basis voor het activiteitenprogramma van de stichting en het EU-promotieprogramma ‘Green cities for a sustainable Europe’.

Actueel

Sluiten