CAO en Arbeid

CAO voor de Groothandel in Bloembollen

Anthos is werkgeverspartij in deze cao. De onderhandelingsdelegatie wordt bijgestaan door een breed samengestelde regiegroep, die een goede afspiegeling vormt van de achterban.

CAO Open Teelten

Namens de boomkwekerijleden participeert Royal Anthos in de regiegroep, die de onderhandelingsdelegatie adviseert. Deze cao is van toepassing op verschillende sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerijproducten, fruitteelt en vollegrondsgroenten. 

Colland

Op de website van Colland staan alle diensten en regelingen waar werkgevers en werknemers gebruik van kunnen maken in relatie tot het arbeidsmarktbeleid.  Royal Anthos is werkgeverspartij in de Colland cao.

Actueel

Sluiten