Afzetbevordering

Na de opheffing van het Internationaal Bloembollen Centrum in 2011 startte Anthos langs de lijn van iBulb collectieve promotie. Op basis van afspraken met de leden moet die precompetitief zijn en mag die het onderscheidend karakter van individuele bedrijven niet frustreren. Op basis van dat uitgangspunt ligt de focus op PR waarvoor een groot internationaal PR-netwerk is opgebouwd met wereldwijd zo’n 6.000 mediacontacten. Jaarlijks verstuurt iBulb rond de 100 nieuwe persberichten in 12 talen met de nieuwste trendfotografie. De beelden en berichten worden opgenomen in de Mediafiler. Die bevat meer dan 35.000 beelden, ruim 100 video’s en zo’n 2.400 persberichten.
Anthos werkt samen met de Royal Flora Holland en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in de stichting De Groene Stad die zich toelegt op de promotie van boomkwekerijproducten. 

Op verzoek van Anthos-leden en derden organiseert iBulb aanvullende campagnes en voert deze uit:

TENDERS
Anthos heeft van de Europese Unie een subsidie ontvangen voor 3 jaar (2024-2026). Voor de uitvoering van het promotie programma zijn we op zoek naar een Amerikaans promotie bureau (gevestigd in de USA). Heeft u interesse in de uitvoering van dit programma, dan verzoeken wij u uw offerte niet later dan 31 december a.s. in te sturen naar secretariaat@anthos.org. U kunt offreren voor het gehele programma of delen daarvan. Meer informatie kunt u HIERdownloaden.

Naast een promotie bureau zijn we ook op zoek naar een bureau dat de resultaten van het promotie programma kan evalueren. Heeft u intereesse in de uitvoering daarvan, dan verzoeken wij u uw offerte niet later van 31 december a.s. in te sturen naar secretariaat@anthos.org. Meer informatie kunt u HIERdownloaden.

Actueel

Sluiten