Afzetbevordering

Na de opheffing van het Internationaal Bloembollen Centrum in 2011 startte Anthos langs de lijn van iBulb collectieve promotie. Op basis van afspraken met de leden moet die precompetitief zijn en mag die het onderscheidend karakter van individuele bedrijven niet frustreren. Op basis van dat uitgangspunt ligt de focus op PR waarvoor een groot internationaal PR-netwerk is opgebouwd met wereldwijd zo’n 6.000 mediacontacten. Jaarlijks verstuurt iBulb rond de 100 nieuwe persberichten in 12 talen met de nieuwste trendfotografie. De beelden en berichten worden opgenomen in de Mediafiler. Die bevat meer dan 35.000 beelden, ruim 100 video’s en zo’n 2.400 persberichten.
Anthos werkt samen met de Royal Flora Holland en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in de stichting De Groene Stad die zich toelegt op de promotie van boomkwekerijproducten. 

Op verzoek van Anthos-leden en derden organiseert iBulb aanvullende campagnes en voert deze uit:

Actueel

Sluiten