Edibulb

Edibulb is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties in de sector van de kwekers (KAVB), de In en Verkoopbureaus verenigd in B4 en de handelaren (Anthos), in samenwerking met het Productschap Tuinbouw.

Samen met de marktpartijen heeft Edibulb standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector. Deze zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde EDI-berichten. De berichtstandaarden worden gebruikt door kwekers, IVB's en kopers om gegevens uit te wisselen via het internet over de transacties van bloembollen en vaste planten

Dankzij de standaardberichten van Edibulb hebben alle programma's op de computers van gebruikers een eenduidige werkwijze voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Grote voordelen zijn een uniforme bereikbaarheid, een uniforme verwerking van gegevens en één interface voor de datacommunicatie via het netwerk, namelijk het Internet.

Meer informatie: www.edibulb.nl.