Stichtingen van Anthos

Stichtingen

Aan Royal Anthos zijn stichtingen verbonden die verantwoordelijk zijn voor de financiering van activiteiten op het gebied van:

  • promotie (Zweden, Finland en Japan);
  • internationale markttoegangprogramma’s (Verenigde Staten, Canada en Japan);
  • onderzoek (Verenigde Staten).

De deelnemers aan deze stichtingen dragen een heffing af voor financiering van deze activiteiten. Samen met de deelnemers bepaalt het stichtingsbestuur het beleid, medewerkers van Royal Anthos voeren dit uit. Lees meer over de stichtingen:

Stichting Anthos Noord-Amerika

Stichting Anthos Scandinavië

Stichting Anthos Japan

Stichting Anthos Afzetbevordering 

Stichting Sustainable Suppliers of Horticultural Quality Products

Sluiten