Inkoop Energie

Ledenvoordeel energie-inkoop
Zijn uw energiekosten van wezenlijke invloed op de totale kosten van uw bedrijf? En wilt u meer inzicht in uw energiekosten maar kunt u geen tijd vrijmaken? Het energie collectief van Anthos biedt u een totaaloplossing voor uw energiezaken aan. De diensten van het collectief geven u inzicht en begeleiding bij de contractering van de energie-inkoop. Daarnaast kunt u het beheer van uw contracten voor transport, bemetering en infra ook in goede handen geven en voeren indien nodig factuurcontroles uit. Verder is het mogelijk om met behulp van EnergyAlert® uw energiegebruik te gaan beheren om daarmee tot een energie- en kostenbesparing te komen.

Meld u nu aan en geniet van de vele voordelen en gemakken van het collectief:

  1. Meerdere bedrijven in uw branche doen mee aan het collectief, het volume dat wordt ingekocht is groter dan dat u alleen inkoopt, hierdoor kan er een prijsvoordeel worden verkregen.
  2. Het collectief ontzorgt u, de tijd die u normaal kwijt bent om de energie-inkoop voor te bereiden wordt u uit handen genomen. Door strategisch in te kopen wordt een gunstig inkoopmoment gezien en kan daar op geacteerd worden.
  3. Wat ook de leverancierstoeslag positief beïnvloed is het informeren van de leverancier over de te verwachten veranderingen in de afnamegrootte en het afnamepatroon. Energy Circle verzamelt uw meetgegevens en verzorgt de informatievoorziening naar de leverancier toe.
  4. De rapportagetool EnergyAlert geeft u inzicht in uw energiegebruiken per dag, maand en jaar. Met deze informatie kunt u eventuele budgetoverschrijdingen eerder signaleren en maatregelen treffen.
  5. Uw energiefacturen kunt u online nakijken. Als u teveel heeft betaald kunt u dit terugvorderen.
  6. Jaarlijks adviseert het adviesbureau u over de optimalisatie van uw contractwaarden. Door deze waar mogelijk te verlagen, kunt u veel geld besparen. Bij elektriciteit geldt dat overschrijding van het nieuwe gecontracteerd vermogen niet leidt tot boete, maar u betaalt het normale tarief voor de overschrijding. Voor de leden met een gasverbruik > 170.000 m3/jaar worden jaarlijks met behulp van de meetgegevens, de shippercontracten, geoptimaliseerd.
  7. En tenslotte kunt u gebruik maken van de helpdesk voor al uw energievragen, uw Energy Circle adviseur is bereikbaar op 036-3030150. De adviseur is op de hoogte van het collectieve contract en de afspraken met Anthos.

Door deelname aan het collectief, wordt u ontzorgd op het gebied van uw energiezaken en heeft u altijd een helpdesk om op terug te vallen. Tevens biedt de rapportagetool EnergyAlert u inzicht in uw verbruik en kosten, het adviesbureau kan uw facturen conroleren en verzorgt indien mogelijk de terugvordering van hetgeen teveel betaald is. Het inkoopcollectief van Anthos onder begeleiding van Energy Circle maakt uw energiekosten beheersbaar en controleerbaar.

• Meer informatie over de behaalde resultaten van Anthos
Deelnameformulieren downloaden
• Prijsontwikkelingen
Voordelen van Warmte Kracht Koppeling
Quick Scan Energie
Energie en uw vergunning
Veelgestelde vragen
Persoonlijk advies - Contact helpdesk Energy Circle