Brexit heeft ook gevolgen voor export van Cites plichtige producten

07-08-2018

Anthos is er door de RvO op geattendeerd dat de Brexit ook gevolgen gaat hebben voor export van Cites plichtige producten. Na 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer van de Europese Unie. Het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) geldt na die datum als een derde land.

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer het VK voor de Convention on Interntional Trade in Endangered Species (CITES) als een derde land telt. Houdt u er rekening mee dat dit al vanaf 30 maart 2019 kan zijn. Voor de handel met het VK in CITES-soorten gaan de regels voor de handel met derde landen gelden. U heeft dan in- of (weder)uitvoervergunningen nodig om Cites plichtige producten naar het VK te exporteren of uit het VK in de EU te importeren..

Wij brengen u op de hoogte wanneer er meer nieuws is over de gevolgen voor de handel in CITES-soorten.

« Terug naar overzicht